STUDIU PRIVIND SEPARAREA ARGINTULUI DE PLUMB PRIN CROMATOGRAFIE DE SCHIMB IONIC

Metode de determinare  8
  III.1. Metode chimice     9
    III.1.1. Metode gravimetrice  9
    III.1.2. Metode volumetrice   9
  III.2. Metode fizico-chimice    11
    III.2.1. Metode optice  11
    III. 2.2. Metode electrometrice    27
CAPITOLUL IV     34
Metode de separare     34
  IV. 1. Metode de separare prin extracţie cu solvenţi   35
  IV. 2. Metode de separare cu schimb ionic  40
Partea experimentală   42
  Introducere    42
  I. Stabilirea  condiţiilor  optime  de  fixare  a  argintului  în  răşina
  schimbătoare de cationi puternic acidă VIONIT CS 3     45
  II. Testarea eficienţei unor agenţi de eluare care să  permită  separarea
  argintului de plumb  prin cromatografie de schimb ionic     46
  III. Separarea plumbului de argint din amestecuri binare    55
  Concluzii:     56
BIBLIOGRAFIE     58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu