CONDUCEREA AUTOMATA A PODURILOR RULANTE SI MACARALELOR PORTAL CU AUTOMAT PROGRAMABIL TWIDO SI VARIATOR DE FRECVENTA ALTIVAR 61

Cuprins
1. INTRODUCERE……………………………………………………………………….......4
2.Generalitati despre structura problematicii studiate……………5
     2.1.   Descriere   poduri   rulante   si   macarale    portal.    Scurt
istoric………………………………6
    2.2.   Descriere   poduri   rulante   si   macarale   portal.   Situatia
existenta…………………………8
   2.3.Tipuri de poduri rulante………………………………………………………………...13
3. DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR HARD…………………………………………..24
    3.1.PLC Twido…………………………………………………………………………….24
    3.2.Variator de frecventa ALTIVAR 61…………………………………………………. 27
4. EXEMPLIFICARI TEORETICE………………………………………………………....37
    4.1.Structuri de reglare uzuale……………………………………………………………37
    4.2.Etapele proiectarii sistemelor de reglare continue……………………………………41
    4.3.Metode de proiectare a regulatoarelor numerice……………………………………..43
      4.4.Integrarea   sistemelor   de   ecuatii    diferentiale    ordinare
              si   a   ecuatiilor   diferentiale   de   ordin       superior
…………………………………….49
5. ALEGEREA SOLUTIEI DE AUTOMATIZARE………………………………………..53
6. PREZENTARE APLICATIE MACARA…………………………………………………55
    6.1.  Memoriu tehnic……………………………………………………………………...55
    6.2.Specificatia de echipamente…………………………………………………………..64
    6.3 Scheme electrice………………………………………………………………………71
    6.4 Afisaj consola…………………………………………………………………………73
7. ASPECTE ECONOMICE………………………………………………………………...74
8. CONCLUZII………………………………………………………………………………75
9. BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………….76
10. ANEXE………………………………………………………………………………….77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu