CALCULUL SI CONSTRUCTIA MOTOARELOR DE AUTOVEHICUL

CUPRINS
1.Motorul                          cu                           ardere
internă................................................................
...........................pag.4
      1.1  Părţile  componente  ale  unui  motor  cu  ardere   internă
………..………......pag.4
      1.2   Mărimi   şi    indici    caracteristici    ai    motorului
……………………………….pag.5
2. Calculul procesului  de  admisie  naturală   ………………………………………….pag.8
2.1  Alegerea fazelor de distribuţie           ……………………………………..pag.8
2.2 Alegerea parametrilor de calcul       …………………………….………..pag.10
      2.3   Determinarea   mărimilor   caracteristice   ale   admisiei
………………….....pag. 12
3. Calculul procesului de comprimare   ……………………………………………. pag.13
      3.1 Alegerea parametrilor de calcul  şi  a  tipului  camerei  de
ardere   ……...….pag.13
2. Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice ……………..
   pag.14
3. Calculul politropei de comprimare prin puncte
   ……………………………...pag.15
      3.4    Calculul     duratei     procesului     de     comprimare
……………………...……....pag.15
4. Calculul procesului de ardere  …………………………………………………....pag.16
      4.1Adoptarea  combustibilului  utilizat  şi  a  parametrilor  de
calcul …………...pag.17
4.2 Calculul oxigenului şi aerului minim necesar arderii complete
…………pag.18
4.3 Calculul mărimilor şi indicilor caracteristici ai procesului de
ardere ……pag.19
      4.4Calculul compoziţii şi parametrilor caracteristici ai
produselor  de ardere pag.20
5. Calculul procesului de destindere ………………………………………………..pag.22
      5.1 Alegerea parametrilor de calcul ……………………………………….…pag.22
5.2 Determinarea mărimilor de stare în punctele
caracteristice…………..….pag. 23
5.3 Calculul politropei de destindere prin
puncte...........................................pag.23
      5.4 Calculul duratei procesului de destindere
……………………………….pag.24
6. Calculul indicilor de perfecţiune ai motorului……………………………………pag.25
6.1 Trasarea diagramei indicate ………………………………………..........pag.25
6.2 Calculul indicilor indicaţi şi efectivi …………………………………….pag.27
      6.3 Calculul indicilor de perfecţiune ai  motorului şi
compararea lor cu cei ai soluţiilor similare
………………………………………………………………..…pag.27
7. Caracteristica exterioară a motorului …………………………………………….pag.28
      7.1Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul
……………………….…pag.28
7.2 Calculul prin puncte a curbelor caracteristice…………………………….pag.30
8. Cinematica mecanismului motor …………………………………………………pag.31
      8.1 Cinematica pistonului ………………………………………………...….pag.31
      8.2 Cinematica bielei………………………………………………………....pag.34
9. Dinamica mecanismului motor…….pag.36
       9.1  Generalităţi.  Clasificări  ale  forţelor  din  mecanismul
motor….pag.36
      9.2 Fortata de presiune a gazelor..pag.36
       9.3  Forţele   de   inerţie   ale   maselor   in   mişcare   de
translaţie……………………pag.37
      9.4 Forte rezultante din mecanismul motor………………………………..…pag.38
10. Excel……………………………………………………….pag.40

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu