Tehnologii de prelucrare a pieselor cu filet de miscare

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      ASAMBLĂRI FILETATE …………………………………………………….3
      1.1 Generalităţi …………………………………………………………..3
      1.2 Elementele asamblărilor filetate ………………………………….5
      1.3 Material şi tehnologie ……………………………………………13
      1.4 Consideraţii teoretice ………………………………………………...14
      1.5 Fenomene de deteriorare a
      asamblărilor filetate solicitate centric ……………………………17
      1.6 Calculul filetului ……………………………………………………18
      1.7 Descrierea şi funcţionarea bacului de orientare
      şi fixare ……………………………………………………………………...20
      Capitolul II
      PROIECTAREA „BACULUI DE ORIENTARE ŞI FIXARE” …………..23
      2.1 Proiectarea mecanismului şurub – piuliţă, cu
      frecare de alunecare ………………………………………………………23
      2.2 Calculul lagărelor de alunecare radiale
      ale şurubului de acţionare ……………………………………………….29
      Capitolul III
      TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A PIESEI
      „ŞURUB DE ACŢIONARE’’ PE MAŞINI-UNELTE CLASICE ………..31
      3.1 Analiza tehnologică a piesei ………………………………………..31
      3.2 Stabilirea tipului de producţie şi a
      lotului optim ………………………………………………………………..33
      3.3 Alegerea semifabricatului …………………………………………...35
      3.4 Itinerariul tehnologic de prelucrare al piesei ………………….…37
      3.5 Calculul adaosurilor de prelucrare şi
      stabilirea dimensiunilor intermediare …………………………………40
      3.6 Calculul regimurilor de aşchiere …………………………………...42
      3.7 Normarea tehnologică a operaţiilor de aşchiere …………….….49
      3.8 Prezentarea sculelor aşchietoare şi
      maşinilor-unelte folosite …………………………………………………52
      Capitolul IV
      TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A PIESEI
      „ŞURUB DE ACŢIONARE”
      PE MAŞINI-UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ …………………….54
      4.1 Programul NC ………………………………………………………….54
      4.2 Programarea maşinilor-unelte NC …………………………………57
      4.3 Limbajul EXAPT. Origine. Caracterizare fundamentală ………..65
      4.4 Prelucrarea piesei „şurub de mişcare” pe strung
      revolver cu comandă numerică TOS …………………………………..68
      Capitolul V
      CALCULUL COSTULUI DE FABRICAŢIE
      AL PIESEI „ŞURUB DE ACŢIONARE” …………………………………74
      5.1 Calculul costului de fabricaţie al piesei „şurub de acţionare”
      executat pe maşini-unelte clasice ……………………………………...74
      5.2 Calculul costului de fabricaţie al piesei „şurub de acţionare”
      executat pe strung cu comandă numerică TOS ……………………..76
      5.3 Determinarea seriei critice de fabricaţie pe maşini-unelte
      cu comandă numerică ……………………………………………………78
      BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………….83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu