GRUP ENERGETIC DE 330 MW

CUPRINS
CAPITOLUL I        PREZENTAREA GRUPULUI ENERGETIC DE 330 MW    1
    1.1            Generalităţi                                1
    1.2            Parametrii de funcţionare ai cazanului                2
    1.3            Combustibilii de proiect                        4
    1.4            Descrierea constructivă şi funcţională a cazanului            7
    1.4.1            Sistemul sub presiune                            7
    1.4.2            Istoric                                    7
    1.4.3            Schema de principiu a cazanului                    8
    1.4.4            Soluţia constructivă adoptată pentru cazan                9
    1.5            Turbina F1C - 330 MW                        11
    1.5.1            Descrierea generală a turbinei                        11
    1.5.2            Caracteristici constructive şi dimensiuni de gabarit            15
    1.5.3            Descrierea schemei termice                        15
CAPITOLUL II        CALCULUL CIRCUITULUI TERMIC                19
    2.1            Date iniţiale                                19
    2.2            Calculul circuitului termic                        19
CAPITOLUL III        CALCULUL CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL PENTRU                     GRUPUL DE 330 MW                        38
    3.1            Funcţionarea cazanului cu lignit                    39
CAPITOLUL IV        PREZENTAREA CIRCUITELOR DE APĂ DE RĂCIRE ALE                 GRUPULUI ENERGETIC DE 330 MW                42
    4.1            Generalităţi                                42
    4.2            Prezentarea circuitului de apă hidrotehnic                43
    4.3            Circuitul de apă de răcire                        45
    4.3.1            Schema circuitului de răcire                        45
    4.3.2            Pompele de apă de răcire                        46
    4.4            Prizele de apă de răcire şi de evacuare                49
    4.5            Canale de apă de răcire                        50
    4.6            Turnuri de apă de răcire                        51
    4.7            Instalaţii de tratare a apei                                53
    4.8            Condensatorul turbinei F1C - 330 MW                54
    4.8.1            Funcţiile şi descrierea condensatorului                54
    4.8.2            Caracteristici tehnice                            57
    4.8.3            Reglaje şi automatizări la condensator                59
    4.8.4            Exploatare de durată                            59
CAPITOLUL V        CALC. CONDENSATORULUI TURBINEI F1C - 330 MW    61
    5.1            Calculul termic hidraulic şi de rezistenţă al condensatorului        61
    5.2            Calculul coeficientului de convecţie pentru apă            67
    5.3            Calculul coeficientului de convecţie pentru abur            67
    5.4            Calculul coeficientului global de schimb de căldură          68
    5.5.            Calculul hidraulic al condensatorului                    68
    5.6            Calculul de rezistenţă al peretelui camerei condensatorului        71
CAPITOLUL VI        MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CIRCUITULUI DE                     APĂ DE RĂCIRE AL CONDENSATORULUI TURBINEI    73
    6.1            Caracteristici tehnice ale filtrelor                    73
    6.2            Sistemul de măsură al presiunii diferenţiale                75
    6.3            Controlul electric pentru operaţii automate                76
    6.4            Panoul de control cu echipamentele aferente lui            77
CAPITOLUL VII        MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE                     FUNCŢIONARE ALE CIRCUITELOR DE APĂ                         DECARBONATATĂ ŞI CALCULUL CIRCUITULUI        82
    7.1            Circuitul de apă decarbonatată al grupului de 330 MW        79
    7.2            Modificările propuse în circuitul de apă de răcire decarbonatată şi                     calculul circuitului                            82
CAPITOLUL VIII    DIMENSIONAREA MOTORULUI ELECTRIC AL POMPEI                     DE CONDENSAT DE BAZĂ TREAPTA a II -a            90
    8.1.1            Caracteristici funcţionale ale pompei                    90
    8.1.2            Caracteristici de funcţionare                        90
    8.1.3            Transmisie motor pompă                        91
    8.1.4            Caracteristici dimensionale                        91
    8.2            Descrierea constructivă şi funcţionare                        91
    8.3            Aparatura de măsurare şi reglare                            93
    8.4.            Punerea în funcţiune, oprirea şi exploatarea pompelor                93
    8.5            Exploatarea pompelor                                    94
    8.6            Alegerea numărului de pompe                            95
    8.7            Dimensionarea pompei de condensat trapta a II-a                    95
    8.8            Alegerea şi verificarea secţiunii conductoarelor electrice de                     alimentare cu energie electrică a motoarelor                96    8.9            Dimensionarea conductoarelor pe baza încălzirii maxime admise    97
    8.10            Protecţia motoarelor de antrenare a EPC                98                               

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu