Retele telefonice

                       CUPRINS
    1.Probleme generale privind reţeaua telefonică………………………………4
1.1.Scurt   istoric   şi   perspective    de    dezvoltare    a    reţelelor
telefonice…………………………………….4
1.2.Organizarea reţelei telefonice ………………………………………………………………………..5
1.3.Structura reţelei telefonice …………………………………………………………………………...8
2.Centrale Telefonice Automate analogice……………………………………….10
      2.1.Aspecte generale ale CTA analogice ………………………………………………………………...10
      2.2.CTA Rotary……………………………………………………………………………………………11
  2.2.1.Caracteristici generale ale CTA Rotary ……………………………………………………….11
  2.2.2.CTA Rotary 7A2………………………………………………………………………………..13
  2.2.3.Principiul selecţiei în CTA Rotary 7A2 ……………………………………………………….14
  2.2.4.Numerotarea în CTA Rotary 7A2 …………………………………………………………….16
2.3.CTA urbană Pentacross ……………………………………………………………………………..17
  2.3.1.Caracteristici generale………………………………………………………………………….17
  2.3.2.CTA Pentacross 1000A ………………………………………………………………………...20
3.CTA urbană de tip Pentacross ………………………………………………………..23
      3.1.Servicii oferite de CTAU Pentacross ………………………………………………………………..23
      3.2.Funcţiile generale ale CTA …………………………………………………………………………..24
      3.3.Sisteme de comutaţie …………………………………………………………………………………26
  3.3.1.Sistemul pas cu pas ……………………………………………………………………………..26
  3.3.2.Sistemul rotativ cu comandă indirectă ………………………………………………………..27
  3.3.3.Sistemul Crossbar ………………………………………………………………………………29
  3.3.4.Sistemul de comutaţie cu program înregistrat ………………………………………………..30
3.4.Blocul de comandă şi control al CTAU Pentacros ………………………………………………….32
3.5.Unitatea de selecţie de linie …………………………………………………………………………..36
3.6.Unitatea de selecţie de grup ………………………………………………………………………….37
3.7.Caracteristici     tehnice     ale     CTA      Crossbar      Pentacross
urbane………………………………………39
4.Sisteme de semnalizări în reţeaua telefonică ………………………………...42
         4.1.Probleme    generale    ale    sistemelor    de     semnalizare
…………………………………………………..42
       4.2.Coduri  utilizate  în  cadrul  sistemului   de   semnalizare   R2
…………………………………………...42
  4.2.1.Coduri în curent continuu ………………………………………………………………………42
  4.2.2.Coduri multifrecvenţă …………………………………………………………………………..43
5.Echipamente de realizare a semnalizărilor multifrecvenţă………...45
      5.1.Semnalizări de linie ……………………………………………………………………………………46
      5.2.Semnalizări de selecţie…………………………………………………………………………………47
      5.3.Modulaţia Delta………………………………………………………………………………………..49
      5.4.Transmiţătoare………………………………………………………………………………………...51
  5.4.1.Transmiţătorul MF………………………………………………………………………………51
5.5.Descriere generală şi funcţionare …………………………………………………………………….52
5.6.Descrierea blocurilor funcţionale …………………………………………………………………….53
  5.6.1.Oscilatorul cu cristal de cuartz …………………………………………………………………53
  5.6.2.Divizorul cu 25……………………………………………………………………………………55
  5.6.3.Numărătorul programabil ……………………………………………………………………...57
  5.6.4.Memoria EPROM ……………………………………………………………………………….60
  5.6.5.Demodulatorul Delta …………………………………………………………………………….60
  5.6.6.Amplificatorul  final   şi   reglajul   automat   al   amplificării
………………………………………63
  5.6.7.Sursa de semnal de referinţă ……………………………………………………………………65
  5.6.8.Circuitul de comandă al releelor ……………………………………………………………….66
  5.6.9.Logica de comandă şi control …………………………………………………………………...68
  5.6.10.Descrierea detectorului  de semnal  …………………………………………………………...69
6.Studiu privind oportunitatea înlocuirii generatorilor  de  semnalizări  MF
în CTA analogice…………………………………………………71
        6.1.Performanţele   tehnice    ale    actualilor    generatori    de
semnalizare……………………………………71
       6.2.Probleme  provocate  de  utilizarea  actualilor   generatori   de
semnalizare…………………………...72
             6.2.1.Tensiunea de alimentare………………………………………………………………………..72
                       6.2.2.Stabilitatea           frecvenţei            de
oscilaţie……………………………………………………………...72
             6.2.3.Calitatea componentelor………………………………………………………………………..73
                6.2.4.Caracteristicile     electrice     ale     circuitelor
receptoare…………………………………………...73
        6.3.Propunere   de   înlocuire   a    actualilor    generatori    de
semnalizare…………………………………….74
                6.3.1.Analiza    soluţiei    prezentate.     Avantaje     şi
dezavantaje…………………………………………75
7.Bibliografie……………………………………………………………………………………………76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu