Proiect - Coltar intermediar

           piesa de executat „colţar intermediar”
                         Documentul tehnic normativ
                                 Capitolul 1
                   Analiza formei şi dimensiunilor piesei
      1.a.Abateri limită pentru dimensiuni fără indicaţii de  tolerantă  ale
pieselor obţinute prin tăiere, îndoire sau ambutisare
      1.b.Condiţii de formă şi precizie, la ştanţare
      1.c.Condiţii tehnologice pe care trebuie să le  îndeplinească  piesele
îndoite
                        Breviar de calcul tehnologic
                                 Capitolul 2
                           Determinarea formei şi
                       dimensiunilor semifabricatului
                                 Capitolul 3
              Stabilirea unor variante de itinerariu tehnologic
                                 Capitolul 4
                              Calcule de croire
      4.a. Croirea benzilor la decuparea pieselor cu contur complex
      4.b. Calculul coeficientului de utilizare al materialului
      Cazul 1, pentru o tablă 900 x 1200 mm2
      Cazul 2, pentru o tablă 1250 x 2000 mm2
                                 Capitolul 5
                   Alegerea variantei optime a tehnologiei
                                 Capitolul 6
                Determinarea condiţiilor dinamice din proces
      6.a.Forţa, lucrul mecanic şi puterea necesară la tăiere
      6.b.Forţa, lucrul mecanic şi puterea necesară la îndoire în U
      6.c.Centrul de presiune al matriţei
                                 Capitolul 7
                       Alegerea utilajului de presare
                                 Capitolul 8
                       Normarea operaţiilor de presare
                      Breviar de calcul de dimensionare
                                 Capitolul 9
                           Dimensiuni funcţionale
      9.a.Aspecte constructive specifice legate  de  elementele  active  ale
ştanţei
      9.b.Aspecte constructive specifice legate  de  elementele  active  ale
matriţei
                                Capitolul 10
                   Dimensionarea şi verificarea elementelor
                             puternic solicitate
      10.a. Calculul de verificare al plăcilor active
      10.b. Poansoane - verificarea la flambaj
      10.c.Calculul de verificare al plăcilor de bază
                               Notiţă tehnică
                                Capitolul 11
                     Norme de tehnica securităţii muncii
                                Bibliografie
Pagini 56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu