OPTIMIZAREA UTILIZARII CAPACITATILOR DE PRODUCTIE IN INDUSTRIA ALIMENTARA

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1   INTRODUCERE: STADIUL DE DEZVOLTARE      ACTUAL  AL  INDUSTRIEI
ALIMENTARE IN ROMÂNIA        3
        1. Locul şi rolul industriei alimentare
                        in          economia          ţării          noastre
      3
        2. Volumul  si dinamica ramurii in crearea PIB                   4
        3. Capacitatea ramurii de a atrage si
                        a        utiliza        forţa        de        muncă
      5
        4. Capacitatea ramurii de a aduce profit                         6
        5. Structura industriei alimentare                               8
CAPITOLUL 2   CAPACITATEA DE PRODUCŢIE                   9
         2.1.      Ce     reprezintă     capacitatea     de     producţie
      9
      2.2.   Indicatorii tehnico-economici de utilizare
                          a         capacităţii         de         producţie
      11
           2.3.        Exprimarea       capacităţii       de       producţie
12
              2.4.           Determinarea         locurilor          inguste
13
CAPITOLUL  3    FACTORI  DE   DETERMINARE   A   CAPACITĂŢII   DE   PRODUCŢIE
                                        21
        1. Factori majori de determinare a mărimii
                            capacităţii             de             producţie
      21
        2. Caracteristicile tehnico-productive ale diferitelor
                             verigi               de               producţie
      22
        3. Fondul de timp maxim disponibil                          25
        4. Indicatori de utilizare intensive  a  capacităţii  de  producţie
           27
        5. Calitatea materiei prime si a produselor finite               31
        6. Structura sortimentală a fabricaţiei                          33
        7. Organizarea producţiei şi a muncii.Normarea muncii       34
CAPITOLUL   4     S.C.   “   SIMULTAN   “   SRL   –   PREZENTARE    GENERALĂ
                                             35
        1. Prezentarea S.C. “ SIMULTAN” SRL                         35
        2. Structura materiei prime                                      37
        3. Structura de producţie                                   43
CAPITOLUL 5    ANALIZA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE LA
S.C. “ SIMULTAN “ SRL                                         51
        1. Calculul capacităţii de producţie                        51
        2. Analiza capacităţii de producţie                              53
              1. Analiza capacităţii de producţie in perioada
                 Ianuarie – septembrie 2000                               53
              2. Analiza capacităţii de producţie in perioada
                 Octombrie – decembrie 2000                               53
        3. Căi de optimizare a utilizării  capacităţii de producţie la
                 S.C. SIMULTAN SRL                                  55
        1. Optimizarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie
                        prin   creşterea   utilizării   forţei   de   muncă
                 55
              2.  Optimizarea  gradului  de  utilizare  a   capacităţii   de
                 producţie
                         prin   restructurarea   numărului   de   muncitori
                 59
              3.  Optimizarea  gradului  de  utilizare  a   capacităţii   de
                 producţie
                                 prin           extinderea           pieţei
                 60
              4.  Optimizarea  gradului  de  utilizare  a   capacităţii   de
                 producţie
                           prin     îmbinarea     celor     trei     metode
           65
CAPITOLUL 6   CONCLUZII                                       70
BIBLIOGRAFIE                                                        72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu