Aproximarea si interpolarea functiilor

CUPRINS
Introducere    2
Capitolul 1 Elemente de teoria aproximǎrii funcţiilor 3
1.1    Notaţii. Spaţii de funcţii    3
1.2   Aproximarea uniformǎ a funcţiilor continue    6
1.3    Diferenţe divizate    7
1.4   Diferenţe finite    10
Capitolul 2   Aproximarea prin interpolare  polinomialǎ    15
2.1 Preliminarii    15
2.2 Interpolare Lagrange    15
2.3  Interpolare Newton    24
2.3.1 Polinomul Newton de interpolare de speţa I (ascendent)    24
2.3.2 Polinomul Newton de interpolare de speţa II (descendent)    24
2.4  Interpolare Hermite    33
Capitolul 3 Interpolare spline    39
3.1  Interpolare cu funcţii spline de ordinul întâi    40
3.2  Interpolare cu funcţii spline cubice    42
Capitolul 4  Curbe de aproximare şi interpolare    54
4.1 Curbe Bézier    55
4.2 Curbe B-spline    64
Bibliografie    72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu