OBTINEREA FENOLULUI SI UTILIZARILE SALE

                                   CUPRINS
ARGUMENTUL..................................................................
..........................................pag. 4
CAPITOLUL 1.  FENOLII
             1.1.    Prezentarea generală a
fenolilor.................................................................5
             1.2.    Proprietăţilile
fenolilor...................................................................
..............6
                 1.2.1.  Proprietăţiile fizice ale
fenolilor...........................................................6
                 1.2.2.  Proprietăţiile chimice ale
fenolilor......................................................7
CAPITOLUL 2.  OBŢINEREA
FENOLULUI..........................................................10
              2.1. Prin topirea sărurilor acizilor sulfonici aromatici cu
hidroxid
                      de sodiu…………………………………………………………….................10
        2. Prin substituţia
           nucleofilă.......................................................
           .......................10
        3. Prin oxidarea
           alchilbenzenilor.................................................
           .....................11
        4. Prin procedeul
           cumenului……………………………..................................11
        5. Se obţine industrial din produsele rezultate la cocsificarea
           cărbunelui………………………………………........................................
      ......11
CAPITOLUL 3. ANALIZA FENOLULUI
              3.1.     Metode de
analiză.....................................................................
..................13
              3.2.     Determinări pentru
fenol.......................................................................
....14
CAPITOLUL 4. UTILIZĂRILE
FENOLULUI.........................................................17
CAPITOLUL 5. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ PREVENIREA ŞI STINGEREA
               INCEDIILOR......................19
CAPITOLUL 6. PROBLEME DE POLUARE  PROTECŢIA
MEDIULUI....................................................................
.......................21
CAPITOLUL 7.
CONCLUZII...................................................................
......................22
BIBLIOGRAFIE................................................................
...................................................23
ANEXE.......................................................................
..............................................................24

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu