Aplicatii SIG in gestiunea durabila a spatiului urban

CUPRINS:
INTRODUCERE........................................................................................4
    MUNICIPIUL VATRA-DORNEI: CARACTERISTICI GENERALE........5
     AŞEZARE GEOGRAFICĂ.........................................................................6
     LEGENDA MUNICIPIULUI VATRA-DORNEI.....................................8
     EVOLUŢIA ISTORICĂ A ORAŞULUI VATRA-DORNEI..................13
    FORMAREA ORAŞULUI VATRA-DORNEI..............................13
    EVOLUŢIA CULTURALĂ............................................................15
    ORAŞUL ÎN ZILELE NOASTRE..................................................16
    PARCUL MUNICIPIULUI VATRA-DORNEI………….17
    VATRA-DORNEI-STAŢIUNE BALNEARĂ……………20
    OROGRAFIA MUNICIPIULUI VATRA-DORNEI.................................22
    MUNICIPIUL VATRA-DORNEI. CARACTERIZARE FIZICO- GEOGRAFICĂ 
    CLIMA............................................................................................................25
     REŢEAUA HIDROGRAFICĂ....................................................................27
    GEOLOGIE ŞI APE MINERALE...............................................................28
     FLORA...........................................................................................................31
     FAUNA...........................................................................................................32
     CĂI DE COMUNICAŢIE............................................................................33
    INDUSTRII
    INDUSTRIA FORESTIERĂ............................................................34
    INDUSTRIA ALIMENTARĂ..........................................................34
    INDUSTRIA ENERGETICĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI.................35
    STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILA A STAŢIUNII VATRA-DORNEI..............................................................................................................36
    DATE GENERALE DESPRE DEZVOLTAREA DURABILA A STAŢIUNII VATRA-DORNEI...................................................................37
    INTERCONECTAREA PLANULUI DE URBANISM GENERAL AL MUNICIPIULUI CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE A STAŢIUNII...................................................................................................38
    SPAŢII VERZI.............................................................................................40
    CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU...............................................42
    CALITATEA AERULUI.................................................................42
    CALITATEA APEI.........................................................................42
    CALITATEA SOLULUI................................................................43
3.5MANAGEMENTUL DEŞEURILOR.........................................................43
4.APLICATII ALE SIG.........................................................................................47
4.1 ELEMENTE DE METODOLOGIE........................................................48
4.1.1 SIG......................................................................................................48
4.1.1.1 FAZELE REALIZĂRII ŞI PROPRIETAŢILE DE PERFORMANŢĂ ALE SIG................................................................50
      4.1.1.2      AVANTAJELE FOLOSIRII SIG......................................51
4.1.2 NOŢIUNI DE DEZVOLTARE DURABILĂ……………………..51
4.1.3 DATE GEOGRAFICE. SURSE DE DATE………………………54
    4.1.3.1 DATE DE POZIŢIE…………………………………………55
    4.1.3.2 DATE TEMATICE………………………………………......55
    4.1.3.3 DATE VECTORIALE……………………………………….56
    4.1.3.4 DATE RASTER…………………………………………...…56
    4.1.3.5 HĂRŢI TOPOGRAFICE…………………………………....56
    4.1.3.6 HĂRŢI DE AMENAJARE TERITORIALĂ………………57
    4.1.3.7 IMAGINI SATELITARE……………………………………58
4.2 CONVERSIA DATELOR SIG………………………………………….59
    4.2.1 SCANAREA HĂRŢILOR……………………………………59
    4.2.2 GEOREFERENTIEREA HĂRILOR………………………..60
    4.2.3 VECTORIZAREA HĂRŢILOR……………………………..62
4.3 MODALITĂŢI DE VIZUALIZARE, VALIDARE ŞI ANALIZĂ......64
    4.3.1 STRUCTURA TIN....................................................................64
    4.3.2 HARTA PANTELOR................................................................67
    4.3.3 HARTA ORIENTĂRII VERSANŢILOR...............................69
    4.3.4 HARTA UMBRELOR..............................................................71
5.CONCLUZII......................................................................................................73
6. BIBLIOGRAFIE..............................................................................................75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu