Prezentarea generala a Mathcad

CUPRINS
CUPRINS     1
I. INTRODUCERE   4
  I.1. Prezentare generală a MathCad-ului    4
  I.2. Prezentarea ecranului     5
  I.3. Meniul Principal     6
    I.3.1. Meniul File      6
    I.3.2. Meniul Edit      8
    I.3.3. Meniul  Text     11
    I.3.4. Meniul  Math     12
    I.3.5. Meniul  Graphics 15
    I.3.6. Meniul  Symbolic 17
    I.3.7. Meniul  Window   21
    I.3.8. Meniul  Books    22
    I.3.9. Meniul  Help     23
  I.4. Paleta  Matematică   24
  I.5. Bara  cu  unelte     25
  I.6. Bara  pentru fonturi 25
  I.7. Linia de mesaj 26
II. ARITMETICA   26
  II.1. Operaţii aritmetice simple     26
  II.2. Funcţii trigonometrice fundamentale (argument în radiani)  27
  II.3. Funcţii trigonometrice fundamentale (argument în grade)    28
  II.4. Logaritmul natural şi logaritmul zecimal  28
  II.5. Logaritmul într-o bază oarecare      29
  II.6.Descompunerea în factori primi  30
  II.7. Operaţii elementare cu numere complexe    30
  II.8. Calcularea coeficienţilor binomiali  31
III. OPERAŢII CU VECTORI ŞI MATRICE    32
  III.1. Operaţii cu matrici pătratice 32
  III.2. Extragerea liniilor şi coloanelor dintr-o matrice dată    33
  III.3. Tabelarea valorilor unei funcţii    33
  III.4. Crearea unei matrici a cărei elemente sunt valorile unei funcţii
  34
IV. REZOLVAREA ECUAŢIILOR   35
  IV.1. Găsirea soluţiilor unei ecuaţii pătratice 36
  IV.2. Rezolvarea ecuaţiilor cu o singură necunoscută  36
  IV.3. Rezolvarea sistemului de ecuaţii liniare  37
  IV.4. Rezolvarea sistemului de ecuaţii neliniare      38
V. REALIZAREA  GRAFICELOR   39
  V.1. Trasarea graficului unei funcţii de o singură variabilă     39
  V.2. Trasarea graficului unei funcţii de o singură variabilă şi a
  derivatei de ordinul întâi     39
  V.3. Reprezentarea grafică a punctelor specificate într-o matrice     40
  V.4. Trasarea curbelor parametrice   41
  V.5. Trasarea curbelor funcţiilor de două variabile   42
  V.6. Desenarea suprafeţei de rotaţie 43
  V.7. Distribuirea spaţială a punctelor definite de trei vectori  44
  V.8. Realizarea câmpului de gradient a unei funcţii de două variabile 45
VI. PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ REZOLVATE CU MATHCAD 46
  VI.1. Calcularea derivatei unei funcţii într-un punct 46
  VI.2. Integrala definită a unei funcţii    47
  VI.3. Dezvoltarea unei funcţii în serie de puteri     48
  VI.4. Calculul limitei unei funcţii într-un punct     48
  VI.5. Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale   49
VII. Analize de date în MathCad   50
  VII.1. Interpolarea linară     50
  VII.2. Funcţia de interpolare spline cubică     51
  VII.3. Regresia liniară   52
  VII.4. Regresia polinomială    54
  VII.5. Fitarea cu ajutorul combinaţiilor liniare de funcţii      55
  VII.6. Funcţii predefinite pentru statistică    56
VIII. ELEMENTE DE PROGRAMARE      57
  VIII.1. Avantajele folosirii programării în MathCad   57
IX. ANIMAŢIA     60
ANEXA 1. Principalele simboluri în MathCad   61
ANEXA 2. Principalele variabile predefinite  62
ANEXA 3. Principalele mesaje de eroare 63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu