Proiect BD1

                                   CUPRINS
Capitolul I. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL
           EXISTENT________________________________4
1.1. Prezentarea generala a unitatii ______________________4
      1.1.1. Scurt istoric________________________________4
      1.1.2. Modul de constituire ________________________5
      1.1.3. Profilul activitatii si obiectivele unitatii_________6
 1.2. Prezentarea sistemului informatic existent____________7
1.3. Analiza mediului extern si a relatiilor acestuia cu Spitalul Judetean
       Mehedinti_______________________________________10
      1.3.1. Prezentarea relatiilor cu alte firme ___________10
      1.3.2. Prezentarea principalelor relatii cu institutiile
           guvernamentale___________________________11
1.4. Studiul structurii organizatorice ale unitatii__________14
      1.4.1. Prezentarea organigramei unitati____________14
1.5. Analiza functionala a activitatii studiate_____________14
      1.5.1. Prezentarea succinta a functiuni compartimentului
                farmacie_________________________________14
      1.5.2. Prezentarea modului de conectare si a relatiilor dintre
      compartimentul farmacie si celelalte compartimente din
      unitate________________________________________16
      1.5.3. Actele normative in vigoare ce reglementeaza
      farmacia______________________________________ 17
1.6. Analiza documentelor sau altor surse informationale privind
activitatea studiata ____________________________________18
1.7. Prezentarea critica a sistemului informational existent ___20
Capitolul II. PROIECTAREA GENERALA A SISTEMULUI
                         INFORMATIC____________________________26
2.1. Definirea obiectivelor si cerintelor sistemului informatic
propus_______________________________________________27
2.2. Proiectarea situatiilor de iesire_______________________29
2.3. Proiectarea bazei informationale_____________________34
      2.4.1. Determinarea continutului bazei informationale__34
      2.4.2. Definirea entitatilor bazei informationale________35
      2.4.3. Codificarea atributelor bazei informationale_____36
2.4. Proiectarea documentelor de intrare__________________37
Capitolul III. PROIECTAREA DE DETALIU A UNITATILOR
            FUNCTIONALE___________________________39
      1. Proiectarea fisierelor de baza___________________40
                3.1.1.Proiectarea fisierelor permanente_________40
           3.1.2.Proiectarea fisierelor variabile____________40
      2. Proiectarea prelucrarilor specifice ale unitatilor
         functionale__________________________________43
           3.2.1.Stabilirea ordinii de prelucrare a fisierelor_43
           3.2.1.Determinarea unitatilor de prelucrare_____43
      3.3.Proiectarea structurii unitatilor de prelucrare_____44
                3.3.1. Dialogul cu unitatile de prelucrare________44
                3.3.2. Proiectarea iesirilor pe videoformat_______45
      3.4.Proiectarea structurii unitatilor de prelucrare_____46
              1. Determinarea modulelor de prelucrare____46
              2. Organigrama de sistem a unitatilor de
                 prelucrare___________________________49
Capitolul IV. ELABORAREA SI TESTAREA PROGRAMULUI
                         INFORMATIC____________________________50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu