Presarea la rece a metalelor

CUPRINS
Capitolul I. Introducere………………………………………………….pag 2
Capitolul II. Proiectarea procesului tehnologic de fabricare a piesei
      II.1 Consideraţii generale…………………………………………….pag 7
   II.2 Studiul tehnologic al formei piesei……………………………...pag 7
   II.3 Tăierea pe ştanţe…………………………………………………pag 8
   II.4 Îndoirea…………………………………………………………..pag 9
   II.5 Răsfrîngerea……………………………………………………..pag 10
Capitolul III. Breviar de calcul tehnologic
   III.1 Dimesionarea semifabricatului………………………………...pag 11
   III.2 Variante de croire………………………………………………pag.12
   III.3 Croirea…………………………………………………………..pag 19
   III.4 Determinarea condiţiilor din proces…………………………..pag 35
Capitolul IV. Breviar de calcul de dimesionare
   IV.1 Alegerea tipizatului din sculă………………………………….pag 47
   IV.2 Dimensionarea şi verificarea
            elementelor puternic solicitate………………………………...pag 49
   IV.3 Dimensiuni funţionale………………………………………….pag 52
Capitolul V. Proiectarea tehnologiei de fabricare a poansonului de
răsfrîngere
   V.1 Analiza desenului de execuţie…………………………………..pag 54
   V.2 Alegerea semifabricatului………………………………………pag 54
   V.3 Stabilirea itinerarului tehnologic………………………………pag 55
   V.4 Stabilirea adaosurilor intermediare
          şi calculul dimensiunilor intermediare………………………...pag.57
   V.5 Alegerea maşinilor-unelte, a sculelor, a lichidelor de răcire-
ungere,                        şi aparatelor de măsură şi
control………………………………………pag 63
   V.6 Stabilirea regimurilor de aşchiere……………………………...pag 65
   V.7 Stabilirea normei tehnice de timp………………………………pag 68
   V.8 Calcului costului de prelucrare influenţat de tehnologie……...pag 69
Capitolul V.I
    V.I.1 Protecţia muncii la prelucrările prin aşchiere……………...pag 72
    V.I.2 Protecţia muncii la presarea la rece…………………………pag 73
Bibliografie………………………………………………………………..pag 75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu