ACTIVITATEA DE MARKETING IN TRANSPORTURILE AERIENE

CUPRINS
Capitolul I   Transporturile aeriene – componentă a transporturilor
             Internaţionale…………………………………….pag. 1
          1.   Organizarea   şi    dezvoltarea    transporturilor    aeriene
             internaţionale…………………………………….pag. 1
          2.  Transporturile  aeriene  –  o  componentă  a   transporturilor
             internaţionale……………………………………..pag. 4
          3. Transporturile aeriene – caracteristici specifice….pag. 6
          4. Clasificarea serviciilor de transport aerian………pag. 8
Capitolul II   Asociaţia Internaţională de Transport Aerian   (IATA)
    2.1. Definire şi obiect de activitate…………………………...pag. 14
              2.2. Scurt istoric………………………………………pag. 15
              2.3. Raporturile asiciaţiei cu publicul larg, companiile
aeriene,
    guverne, ţări…………………………………………………….pag. 18
               2.4. Planul de regularizare şi plată IATA (Billing and
Sttelment Plan – BSP )…………………………………………………….pag. 19
Capitolul III   Conceptul de ticketing………………………….pag. 24
3.1. MCO – Miscellaneous charges order……………………....pag. 24
               3.1.1. MCO – tipuri de cupoane………………………pag. 25
               3.1.2. Valabilitatea documentului MCO………………pag. 25
               3.1.3. MCO – clasificare………………………………pag. 25
               3.1.4. Limite de valori…………………………………pag. 28
               3.1.5. Onorarea documentelor MCO…………………..pag. 29
               3.1.6. Rambursarea…………………………………….pag. 31
               3.1.7. Reemitere / Andosare……………………………...pag. 31
               3.1.8. Instrucţiuni de completare…………………………pag. 32
3.1.8.1. Rubricile din MCO………………………………………...pag. 32
3.1.8.2. Informaţii generale cu privire la completarea MCO –urilor.pag. 34
3.1.8.3. Modalităţi de completare şi distribuire a MCO – urilor
                 în diverse cazuri…………………………………………pag. 35
           2. MPD ( Multiple Purpose Document)……………...pag. 37
                   1. PTA – uri………………………………..pag. 47
           3. Emiterea biletelor in transportul de pasageri………pag. 48
    Capitolul IV          Biletul de călătorie pentru pasageri în cadrul
                      companiei             TAROM S.A.
 ➢ Elecronik ticketing……………………………………………….pag. 50
 ➢ Condiţiile contractului…………………………………………...pag. 53
 ➢ Specificaţii aflate pe coperta biletului de călătorie………………pag. 56
 ➢ Reconfirmarea……………………………………………………pag. 56
 ➢ Bagajul…………………………………………………………...pag. 57
 ➢ Notă privind taxele impuse de anumite ţări………………………pag. 57
 ➢ Limitarea responsabilitaţii pentru daune provocate pasagerilor….pag. 58
 ➢ Limitarea responsabilitaţii pentru daune provocate bagajelor……pag. 59
 ➢ Notă cerută de UE ( numai pentru ţările UE )……………………pag. 60
 ➢ Rezoluţia 724A…………………………………………………...pag. 61
 ➢ Rambursarea involuntară…………………………………………pag. 62
 ➢ Criterii generale de stabilire a tarifelor în  activitatea  de  marketing
   şi vânzări a companiei TAROM……………………………………pag. 63
 ➢ Instrucţiuni de completare a biletului…………………………….pag. 75
Capitolul V   Concluzii………………………………………………pag. 77
       Anexa I          Exemple de bilete automate…………………………..pag. 81
Anexa II         Instrucţiuni de complectare şi
                exemple de bilete manuale…………………………..pag. 82
      Bibliografie…………………………………………………………..pag. 83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu