SISTEMUL COSTURILOR IN PROCESUL DECIZIONAL

CUPRINS
                    Introducere                  .....….....................
……….................................................................…….....5
      1.       Elemente       de       identificare       şi        evoluţie
.........................................................…...…......5
      2.       Obiect       de        activitate        ....................
...........................................................…....…..….5
      3.         Analiza         principalilor         indicatori         de
performanţă...........................................….........6
1. Cadrul  general   de  organizare   a    sistemului    contabil   românesc
   conform
      reglementărilor                                         internaţionale
      .......................................................................
      ................8
   1.          Evoluţia         sistemului         contabil         românesc
      ..................................................................8
   2.            Sistemul           contabil            actual            al
      întreprinderii....................................................…....
      ..10
          1.2.1. Paralelă între contabilitatea financiară şi  contabilitatea
      de gestiune........10
          1.2.2. Prezentarea  informaţiilor  despre  stocuri  în  situatiile
      financiare...............13
   3.  Necesitatea  aplicării  contabilităţii  de   gestiune   în   practica
      contabilă  a
          agenţil                       economici                        din
   România...................................................................
   .......14
   2.       Calculaţia       costurilor       la       S.C.       ,,Agache’’
S.R.L...........................................................…15
           2.1.    Factori    de    organizare    a    contabilităţii     de
gestiune...............................................15
                2.2.         Etapele         de         calculaţie         a
costurilor..................................................................
.….18
        2.3. Determinarea rezultatului obţinut de firmă  din  activitate  de
producţie şi
                                        cea                               de
comercializare..............................................................
....................…...25
           2.4.    Analiza    sistemului    informaţional    existent     al
costurilor…...……………..….....30
   3.  Perfecţionarea  calculaţiei  costurilor  prin  prisma  utilităţii  în
procesul decizional……..33
       3.1.Calculaţia costurilor-sursă informaţională de bază  în  procesul
de conducere…33
       3.2.Aplicarea Standardului  Internaţional  de  Contabilitate  IAS  2
pentru
          recunoaşterea     costurilor     în      evaluarea      stocurilor
……...……...…………….....34
          3.2.1.  Elemente  esenţiale  cuprinse   în   IAS   2   ,,Evaluarea
stocurilor’’ …………34
          3.2.2. Calculaţia costurilor de producţie  la  S.C.,,Agahe’’S.R.L.
din
               perspectiva  evaluării  stocurilor conform  cerinţelor   IAS
2…...……......38
          3.2.3.  Impactul  evaluării  stocurilor  la  cost   de   producţie
determinat rezonabil
                                   asupra                      rezultatului
exploatării.........................................…......................4
5
       3.3.    Utilitatea    metodelor    parţiale    în    controlul    de
gestiune................................…....47
               1.   Importanţa   metodei   Direct-Costing   în    conducerea
                  procesului
              de producţie … ....………………………………………………………..47
               2.    Calculaţia   costurilor   variabile   şi   determinarea
                  rezultatului conform
               cerinţelor metodei Direct-Costing …….....……...……..………………..47
   Concluzii .. …………………………………...……………………………………….....55
   Anexe ………………………………………...………………………………..……........60
   Bibliografie…………..........................................................
...............................................64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu