CONTABILITATEA LEASINGULUI

CUPRINS
1.
Leasing..............................................................…………………
…………....................7
        1. Prezentarea şi caracteristicile leasingului………...………………………... 7
               1.1.1.  Scurt istoric………………………………………………....... 7
                  2.                      Definire                       şi
                     obiect........................………………..………….....      7
                  3. Clasificare…………………………………………………..... 9
                     1.  Leasing financiar………………………………………...  10
                     2.  Leasing operaţional…………………………………........   11
                     3. Tranzacţii de vânzare şi de  leaseback  …………………....
                        12
                     4.                                             Leasing
                        internaţional.………………................................
                        .    13
        2. Avantajele şi dezavantajele  leasingului.....……………………………........
           14
                  1.   Avantajele    leasingului..……………………………….............
                     14
                  2. Dezavantajele leasingului...………………………………...... 15
 2.  Domeniul şi modalitatea de  aplicare………………………………………....................
16
          1. Contractul de leasing…………………………………………………..........     16
                  1.  Caracteristicile  financiare  ale   contractului   de
                     leasing...............  20
                  2. Circuitul  operaţiunii  de  leasing………………………….........
                     21
          2. Leasing şi alte contracte comerciale………………………………….......... 22
          3. Societăţile de leasing…………………………………………………..........    24
3.      Contabilitatea     leasingului……………………………………………………..................
25
        1.                       Conturile                        specifice
           leasingului......................................................
           ................ 25
        2.       Contabilitatea       operaţiunilor       de        leasing
           financiar…………………….…......    26
                  1. Contabilitatea operaţiunilor de leasing  financiar  la
                     locator......      27
                  2. Contabilitatea operaţiunilor de leasing  financiar  la
                     locatar......      30
        3. Contabilitatea operaţiunilor de leasing  operaţional………………………...
           33
                  1. Contabilitatea operaţiunilor de leasing operaţional la
                     locator...33
                  2. Contabilitatea operaţiunilor de leasing operaţional la
                     locatar...   36
        4. Contabilitatea leasingului internaţional………………………………….....    38
        5. Controlul operaţiunilor de leasing……………………………………….....   40
        6. Aspecte fiscale ale leasingului………………………………………….......   42
 3.    Contabilitatea    leasingului    la    societatea    S.C.     CONFORT
    S.A.......................................     44
        1.       Prezentarea        societatăţii        S.C.        CONFORT
           S.A................................................      44
        2.                                                   Contabilitatea
           leasingului......................................................
           .........................    46
 4.                               Concluzii                               şi
    propuneri................................................................
    ....................................      49
Anexe.......................................................................
..............................................................      53
Bibliografie................................................................
............................................................  65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu