ORGANIZAREA CONTABILITATII LA O INSTITUTIE PUBLICA

Cuprins
I.Consideraţii  generale  privind  organizarea  şi   funcţionarea   Muzeului
Judeţean Maramureş     4
1.1.Scurt istoric al Muzeului Judeţean Maramureş   4
1.2.Importanţa Muzeului Judeţean Maramureş ca instituţie de cultură 5
1.3.Structura organizatorică a unităţii şi implicaţiile ei asupra
organizării contabilităţii   7
1.4.Atribuţiile compartimentului financiar-contabilitate şi diagrama de
relaţii cu celelalte compartimente      11
II.Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor potrivit structurii  clasificaţiei
bugetare    14
2.1.Evaluarea veniturilor potrivit clasificaţiei bugetare     14
2.2.Evaluarea cheltuielilor potrivit clasificaţiei bugetare   15
2.3.Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003     15
III.Organizarea contabilităţii la Muzeul Judeţean Maramureş   15
3.1.Particularităţile privind organizarea contabilităţii la Muzeul Judeţean
Maramureş   15
3.2.Organizarea contabilităţii şi deschiderea de credite bugetare   15
3.3.Contabilitatea Muzeului Judeţean Maramureş     15
3.3.1.Contabilitatea alimentării cu mijloace băneşti     15
3.3.2.Contabilitatea mijloacelor băneşti şi alte valori  15
3.3.3.Contabilitatea decontărilor 15
3.3.4.Contabilitatea fondurilor instituţiei  15
3.3.5.Contabilitatea veniturilor  15
3.3.6.Contabilitatea mijloacelor fixe   15
3.3.7.Contabilitatea obiectelor de inventar şi a baracamentelor     15
3.3.8.Contabilitatea materialelor 15
3.3.9.Contabilitatea operaţiunilor extrabugetare   15
3.4.Monografie contabilă privind principalele operaţiuni pe luna martie
2003  15
3.5.Întocmirea situaţiilor financiare   15
IV. Posibilităţi de perfecţionare a gestionării resurselor    15
4.1Analiza execuţiei bugetare la 31/03/2003  15
4.2Analiza sistemului informaţional     15
Anexe.......................................................................
..............................................58
Bibliografie     59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu