ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII LA POLICLINICA CU PLATA

                                   CUPRINS
CAPITOLUL     1     CONSIDERAŢII      GENERALE      PRIVIND      ACTIVITATEA
SANITARĂ…………………………………………………………………………………...2
1. Importanţa instituţiei sanitare şi rolul  ei  în  menţinerea  stării  de
   sănătate a
populaţiei……………………………………………………………………………………....2
2.    Organizarea    şi    funcţionarea    Ministerului    Sănătăţii     şi
   Familiei………………………….  3
3.    Servicii    medicale    furnizate    de    Policlinica    cu    Plată
   Timişoara……………………………5
4.     Rolul     Policlinicii     cu      Plată      pentru      persoanele
   neasigurate………………………………...7
5.  Structura  organizatorică  la  Policlinica  cu   Plată   Timişoara   şi
   implicaţiile      sale      în      organizarea      şi       conducerea
   contabilităţii…………………………………………………..9
   1.5.1.Organizarea Policlinicii cu Plată Timişoara………………………………………...9
   1.5.2.Rolul  compartimentului  financiar-contabil  în   organizarea   şi
   conducerea contabilităţii……………………………………………………………………………...11
CAPITOLUL 2 EVALUAREA VENITURILOR ŞI  CHELTUIELILOR  POTRIVIT  CLASIFICAŢIEI
BUGETARE………………………………………………………………13
2.1.  Evaluarea  părţii  de  venituri   conform   structurii   clasificaţiei
bugetare……………………13
2.2.  Evaluarea  părţii  de  cheltuieli  conform  structurii   clasificaţiei
bugetare………………… 19
2.3. Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli……………………………………………23
CAPITOLUL   3   ORGANIZAREA   CONTABILITĂŢII   LA   POLICLINICA   CU   PLATĂ
TIMIŞOARA………………………………………………………………………………....26
3.1. Execuţia bugetară la Policlinica cu Plată Timişoara……………………………………..26
3.2. Contabilitatea veniturilor proprii………………………………………………………...27
3.3. Contabilitatea cheltuielilor……………………………………………………………….31
3.4. Contabilitatea operaţiilor privind materialele……………………………………………35
3.5. Contabilitatea obiectelor  de  inventar  de  mică  valoare  sau  scurtă
durată………………...38
3.6. Contabilitatea mijloacelor fixe şi a investiţiilor………………………………………….40
3.7. Monografie cu principalele operaţii specifice policlinicii  pe  o  lună
de zile………..……44
CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………………….52
4.1. Posibilităţi de perfecţionare a sistemului informaţional  prin
prelucrarea automată a datelor ………………………………………………………………………………………..52
4.2.Concluzii, propuneri şi măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor
policlinicii…...…...55
ANEXE
ANEXA NR. 1 ORGANIGRAMA…………………………………………………………..57
ANEXA NR. 2 BALANŢA ANALITICĂ…………………………………………………...58
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………….59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu