CONTABILITATEA RELATIILOR COMERCIALE CU PARTENERII COMERCIALI

CUPRINS
Capitolul I  PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AGROPESCO S.R.L.
      1.1. Scurt
istoric.....................................................................
...............................pag. 2   1.2. Organigrama
societăţii..................................................................
.................pag. 5      1.3. Modul de organizare a evidenţei
contabile....................................................pag. 7 1.4.
Principalele documente utilizate de către
societate.......................................pag.11
Capitolul II ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII
            DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII
      2.1. Conţinutul şi structura relaţiilor cu furnizorii şi
clienţii...............................pag.22
         2.1.1. Definire şi
clasificare.................................................................
.............pag.22
         2.1.2. Delimitări privind datoriile şi
creanţele..................................................pag.25
      2.2. Obiectivele şi factorii organizării decontărilor cu
terţii................................pag.29
         2.2.1.
Obiective...................................................................
..............................pag.29
         2.2.2.
Factorii....................................................................
................................pag.30
      2.3. Sistemul conturilor sintetice utilizate în contabilitatea
            relaţiilor cu furnizorii şi
clienţii............................................................pag.32
Capitolul III CONDUCEREA CONTABILITĂŢII DECONTĂRILOR
                 CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII
      3.1. Contabilitatea
furnizorilor................................................................
............pag.41
      3.2. Contabilitatea
clienţilor..................................................................
..............pag.43
Capitolul IV STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA
                 RELAŢIILOR COMERCIALE
      4.1. Studiu de caz privind relaţile comerciale cu
furnizorii................................pag.45
      4.2. Studiu de caz privind relaţile comerciale cu
clienţii....................................pag.51
CONCLUZII ŞI
PROPUNERI...................................................................
...pag.56
BIBLIOGRAFIE................................................................
...........................pag.58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu