CALCULATIA COSTURILOR PE CENTRE DE COSTURI

CUPRINS
Cuprins     0
Introducere 1
  1. Scurt istoric     1
  2. Obiectul de activitate  2
Cap. I – Prezentarea cadrului general contabil din România    3
  1.1  Eforturi de armonizare a prezentării situaţiilor financiare la nivel
  internaţional   3
  1.2. Situaţiile financiare elaborate de agenţii  economici din România  4
    1.2.1. Principii privind întocmirea situaţiilor financiare 4
    1.2.2. Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare     5
    1.2.3. Structura situaţiilor financiare din România  7
  1.3  Delimitări între contabilitatea financiară şi contabilitatea de
  gestiune  12
  1.4  Delimitări între cheltuieli si costuri 15
CAP. II Calculaţia costului – obiectiv fundamental al contabilităţii de
gestiune    18
  2.1. Definirea, obiectul şi domeniile calculaţiei costurilor 18
  2.2. Factorii care condiţionează organizarea calculaţiei     19
    2.2.1. Structura organizatorică     19
    2.2.2. Fluxul tehnologic 22
CAP. III Calculaţia costurilor pe centre de costuri      25
  3.1. Definirea noţiunilor de bază     25
  3.2. Organizarea calculaţiei costurilor de proces      26
    3.2.1. Analiza activităţilor şi stabilirea ierarhiei proceselor 26
    3.2.2. Stabilirea stimulatorilor de costuri si construirea structurilor
    cantitative   27
    3.2.3. Determinarea cotelor costurilor de proces (activităţi)   28
CAP. IV Calculaţia costurilor pe centre de responsabilitate   30
şi pe centre de activităţi   30
  4.1. Prezentarea calculaţiei pe centre de responsabilitate   30
    4.1.1 Reflectarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor aferente
    centrelor de responsabilitate 35
  4.2 Calculaţia costurilor pe centre de costuri prin metoda pe activitati
  37
    4.2.1 Analiza activităţilor   37
      4.2.1.1 Identificarea activităţilor     38
      4.2.1.2. Descrierea activităţii   39
    4.2.2. Atribuirea costurilor activităţilor sau purtătorilor de costuri
    40
Concluzii   48
Anexe.......................................................................
...........................................................................5
2
Bibliografie………………………………………………………………………………………....65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu