CONTABILITATEA RESURSELOR UMANE COMPONENTA A GESTIUNII FIRMEI

                                C U P R I N S
pag.
Introducere                                                          1
Capitol 1   Resursa umană - principala resursă  economică
 9
Capitol 2   Contabilitatea remunerării resurselor  umane
      2. 1. Reglementări legale în domeniul salarizării
17
      2. 1.1.    Codul  Muncii
17
      2. 1.2. Contractul colectiv de muncă şi Contractul individual de muncă
      17
      2. 1.3.    IAS 19 - Avantajele personalului
18
      2. 2.      Modul de organizare a contabilităţii
      20
      2. 2.1. Forma de înregistrare contabilă
20
      2. 2.2. Structura sistemului de salarizare la S.C. SIDERURGICA  S.A.
      22
      2. 2.3.    Documente folosite pentru evidenţa operaţiilor financiare
 privind drepturile salariale
      25
      2. 2.3.1. Stat de plată a salariilor
      26
      2. 2.3.2. Calculul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor
      sociale de stat  26
      2. 2.3.3. Lista de avans chenzinal
      26
      2. 2.3.4. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă
            27
      2. 2.3.5. Fişa de evidenţă a salariilor
27
      2. 3. Contabilitatea remunerării
28
      2. 3.1.    Calculul drepturilor salariale
      28
Capitolul 3 Contabilitatea decontărilor privind asigurările şi protecţia
socială
      3. 1.   Reglementări legale în domeniul asigurărilor sociale
      37
      3. 1.1. Legea nr. 19/17 martie 2000 privind sistemul public de pensii
şi alte
drepturi de asigurări sociale
37
      3. 1.2. Legea nr. 76 /16 ianuarie 2002 privind  sistemul  asigurărilor
      pentru
      Şomaj     şi     stimularea     ocupării     forţei      de      muncă
      39
      3. 1.3. O.U.G. 150/2002 privind asigurările sociale de sănătate şi
       Ordinul 74/22 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind  modul  de
      încasare
      a    contribuţiilor    la    asigurările    sociale    de     sănătate
            40
      3. 2. CAS, CASS şi ajutor de şomaj                                  42
      3. 3. Contabilitatea indemnizaţiilor pentru concediu de odihnă
      45
      3. 4.       Exemple de calcul
      45
Capitolul 4 Impozitul pe venitul global
      4. 1. Reglementări legale privind impozitul pe venitul global
51
      4. 1.1. Ordonanţa Guvernului privind impozitul  pe profit
      51
      4. 2. Aplicarea legii impozitului pe venitul global la
S.C.SIDERURGICA S.A.   52
Concluzii şi propuneri                                              54
Bibliografie
56
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu