ANALIZE PE BAZA BILANTULUI IN SISTEMUL ROMANESC SI ANGLO SAXON

cuprins
Prezentarea generală a societăţii comerciale 3
CAP. 1      5
  1.1 ARMONIZAREA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII
  CONTABILE INTERNAŢIONALE   5
  1.2 BILAŢUL CONTABIL - OBIECTIV FUNDAMENTAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE
  6
CAP. 2 BILANŢUL CONTABIL ÎN SISTEMUL ROMÂNESC ŞI SISTEMUL ANGLO-SAXON     8
  2.1 BILANŢUL CONTABIL ÎN SISTEMUL ROMÂNESC  8
    2.1.1 DEFINIREA ŞI ROLUL BILANŢULUI CONTABIL   8
    2.1.2 BILANŢUL CONTABIL ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CONTABILITĂŢII LA NIVEL
    INTERNAŢIONAL 10
  2.2 BILANŢUL CONTABIL ÎN SISTEMUL ANGLO – SAXON  11
  2.3 PREZENTAREA BILANŢULUI CONTABIL ÎN SISTEMUL ROMÂNESC ŞI ÎN SISTEMUL
  ANGLO – SAXON  14
  2.4 DIFERENŢE DE FORMĂ ŞI DE CONŢINUT ÎNTRE BILANŢUL CONTABIL ÎN SISTEM
  ROMÂNESC ŞI ÎN SISTEMUL ANGLO-SAXON   16
CAP. 3 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEM ROMÂNESC ŞI SISTEM ANGLO-
SAXON 17
  3.1 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEMUL ROMÂNESC  17
  3.2 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEMUL ANGLO – SAXON  18
  3.3 PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN SISTEMUL ROMÂNESC ŞI ÎN
  SISTEMUL ANGLO – SAXON     21
  3.4 DIFERENŢELE DE FORMĂ ŞI CONŢINUT ÎNTRE CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN
  SISTEM ROMÂNESC ŞI SISTEM ANGLO-SAXON 23
CAP. 4 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI      25
  4.1 INDICATORI DE LICHIDITATE   25
  4.2 INDICATORI DE ACTIVITATE    26
  4.3 INDICATORI DE RISC     30
  4.4 INDICATORI DE PROFITABILITATE     31
CAP. 5 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR   32
  5.1 ANALIZA ACTIVULUI NET CONTABIL    33
  5.2 ANALIZA FONDULUI DE RULMENT 34
  5.3 ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT  35
  5.4 ANALIZA TREZORERIEI    35
APLICAŢIE PRACTICĂ     40
CONCLUZII   Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIE     46
ALTE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu