CONTABILITATEA TAXEI PE VALOARE ADAUGATA SI CONTROLUL FISCAL EXERCITAT DE DIRECTIA GENERALA A FI

CUPRINS
|1.Prezentarea generală a SC It Experts                            |3    |
|Srl...............................................................|4    |
|.........                                                         |4    |
|2.Contabilitatea taxei pe valoare adăugată-noţiuni teoretice      |4    |
|generale..............................                            |5    |
|2.1.Consideraţii generale cu privire la taxa pe valoare           |5    |
|adăugată...............................                           |7    |
|2.1.1.Definiţia, avantajele şi dezavantajele taxei pe valoarea    |7    |
|adăugată...............                                           |7    |
|2.1.2.Scurt istoric privind taxa pe valoare                       |8    |
|adăugată............................................              |9    |
|2.1.3.Reglementarea taxei pe valoare adăugată în                  |10   |
|România................................                           |11   |
|2.2.Sfera de                                                      |13   |
|aplicare..........................................................|15   |
|.........................................                         |16   |
|2.2.1.Persoane obligate la plata taxei pe valoare                 |19   |
|adăugată..................................                        |20   |
|2.2.2.Persoane scutite de la plata                                |22   |
|TVA...............................................................|22   |
|.                                                                 |23   |
|2.2.3.Operaţiuni scutite de la plata                              |24   |
|TVA.............................................................. |26   |
|2.2.4.Operaţiuni                                                  |28   |
|impozabile........................................................|30   |
|.........................                                         |     |
|2.2.5.Teritorialitatea............................................|31   |
|.................................................                 |31   |
|2.3.Faptul generator şi                                           |36   |
|exigibilitatea....................................................|37   |
|......................                                            |38   |
|2.4.Baza şi cotele de                                             |39   |
|impozitare........................................................|40   |
|.........................                                         |47   |
|2.5.Regimul                                                       |47   |
|deducerilor.......................................................|49   |
|......................................                            |     |
|2.6.Obligaţii ale plătitorilor de taxă pe valoare                 |     |
|adăugată...........................................               |     |
|2.7.Calculul taxei pe valoare                                     |     |
|adăugată..........................................................|     |
|.............                                                     |     |
|2.8.Rambursarea taxei pe valoare                                  |     |
|adăugată..........................................................|     |
|.....                                                             |     |
|3.Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC It Experts       |     |
|Srl........................................                       |     |
|3.1.Documente primare utilizate pentru evidenţa                   |     |
|TVA.............................................                  |     |
|3.2.Organizarea evidenţei operative a taxei pe valoare            |     |
|adăugată..............................                            |     |
|3.3.Organizarea contabilităţii sintetice a taxei pe valoare       |     |
|adăugată..........................                                |     |
|3.4.Principalele fluxuri                                          |     |
|contabile.........................................................|     |
|......................                                            |     |
|3.5.Conţinutul raportărilor fiscale lunare cu privire la          |     |
|TVA.....................................                          |     |
|3.6.Studiu                                                        |     |
|practic...........................................................|     |
|............................................                      |     |
|4.Controlul fiscal privind taxa pe valoare adăugată exercitat de  |     |
|Direcţia Generală a Finanţelor                                    |     |
|Publice...........................................................|     |
|..................................................                |     |
|4.1. Organizarea controlului fiscal privind taxa pe valoare       |     |
|adăugată........................                                  |     |
|4.2.Competenţa, drepturile şi obligaţiile organelor de            |     |
|control...................................                        |     |
|4.3.Pregătirea                                                    |     |
|controlului.......................................................|     |
|....................................                              |     |
|4.4.Organizarea                                                   |     |
|controlului.......................................................|     |
|.................................                                 |     |
|4.5.Obiectivele controlului fiscal privind taxa pe valoare        |     |
|adăugată..........................                                |     |
|4.6.Exercitarea controlului fiscal privind TVA la SC It Experts   |     |
|Srl.........................                                      |     |
|4.7.Valorificarea rezultatelor controlului fiscal privind taxa pe |     |
|valoare adăugată....                                              |     |
|4.8.Actele de control întocmite de organele de control            |     |
|fiscal....................................                        |     |
|Concluzii.........................................................|     |
|...............................................................   |     |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu