CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR IN CONDITIILE APLICARII STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITA


                                   CUPRINS
  CAPITOLUL 1    Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii
                 SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara
                 1.1.  Scurt istoric                                pag.  1
            1.2. Structura organizatorică                     pag.  1
            1.3. Obiect de activitate                         pag.  1
            1.4. Infrastructura                               pag.  2
            1.5. Misiunea Direcţiei Raiocomunicaţii Timişoara pag.  2
            1.6. Servicii oferite                             pag.  3
            1.7.       Personal                               pag.  3
            1.8. Forme de pregătire                           pag.  3
                    1.8.1. Cursuri externe                          pag.  3
                    1.8.2  Cursuri interne                          pag.  3
CAPITOLUL 2 Contabilitatea activelor imobilizate
            2.1. Conţinutul, recunoaşterea şi clasificarea activelor
pag.  4
                 imobilizate
            2.2. Organizarea contabilităţii activelor imobilizate   pag.  5
            2.3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale          pag.  7
                   2.3.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire
pag.  7
                   2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare
pag.  8
                   2.3.3. Contabilitatea concesiunilor, brevetelor,
                      licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor
                      drepturi şi valori similare                   pag.10
                  2.3.4. Contabilitatea fondului comercial
pag.13
                  2.3.5. Contabilitatea altor imobilizări necorporale
pag.14
            2.4. Contabilitatea imobilizărilor corporale      pag.16
                  2.4.1. Conţinut, structuri, concepte specifice,
                     recunoaştere                        pag.16
                  2.4.2. Evaluarea, reevaluarea, compensaţii,
                     cheltuieli ulterioare, cedare şi casare        pag.17
                  2.4.3. Contabilitatea terenurilor
pag.19
                  2.4.4. Contabilitatea construcţiilor, instalaţiilor
                     tehnice, mijloace de transport, animalelor,
                     plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice
                     şi altor active corporale                      pag.22
            2.5. Contabilitatea imobilizărilor în curs              pag.26
                 2.5.1. Contabilitatea imobilizărilor în curs       pag.27
                 2.5.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs
pag.28
            2.6. Contabilitatea imobilizărilor financiare           pag.30
            2.7.  Contabilitatea deprecierii imobilizărilor         pag.38
                 2.7.1. Contabilitatea amortizării imobilizărilor
pag.38
                 2.7.2. Contabilitatea provizioanelor privind
                     deprecierea imobilizărilor                     pag.42
CAPITOLUL 3 Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare
                 ale întreprinderii
            3.1. Imobilizări necorporale (IAS 38)             pag.45
            3.2. Imobilizări corporale (IAS 16)               pag.46
CAPITOLUL 4 Studiu de caz : Direcţia Radiocomunicaţii
                 Timişoara
            4.1.       Contabilitatea imobilizărilor necorporale
pag.48
            4.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale      pag.49
                 4.2.1. Contabilitatea terenurilor                  pag.49
                 4.2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe             pag.49
                 4.2.2.1. Intrarea prin achiziţie cu titlu oneros
                        (contraplată)                         pag.49
                 4.2.2.2. Intrarea de imobilizări prin donaţii
                        sau primirea de imobilizări cu titlu
                        gratuit                               pag.54
                 4.2.2.3. Operaţii particulare privind intrarea
                        de mijloace fixe                      pag.55
                 4.2.2.4. Contabilitatea operaţiilor privind
                        ieşirile de mijloace fixe             pag.56
                 4.2.2.5. Contabilitatea activelor imobilizate
                       închiriate                        pag.58
            4.3. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor          pag.59
                 4.3.1. Amortizarea imobilizărilor necorporale
pag.59
                 4.3.2. Amortizarea imobilizărilor corporale        pag.59
                 4.3.3. Contabilitatea provizioanelor privind
                    deprecierea activelor imobilizate               pag.60
CAPITOLUL 5 Concluzii şi propuneri                            pag.61
                                BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu