CONTROLUL FISCAL PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE LA DIRECTIA DE CONTROL FISCAL RESITA

                                   CUPRINS
       1. EVOLUŢIA CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ROMÂNIA…………………………  .3
           1. Repere istorice  ale  controlului  financiar………………………………………..
              .3
           2. Rolul şi importanţa controlului  financiar…………………………………...…..
              .5
           3. Locul controlului fiscal  în  cadrul  sistemului  de  control
              financiar………………     .7
       2. IMPOZITE DIRECTE……………………………………………….………………...   .9
           1. Definirea impozitelor directe…………………………………………………….9
           2.              Impozitele              directe               în
              România…………………………………..…..................  .9
           1. Impozitul pe profit…………………………………………………………...    .10
           2. Impunerea microîntreprinderilor……………………………………………..    .13
           3. Impozitul pe dividende……………………………………………………….    .14
           4. Impozitul pe venit……………………………………………………………  .16
           1. Impunerea veniturilor din activităţi  independente……………….…………
              .19
           2. Impunerea veniturilor din salarii……………………………………………    .20
           3.    Impunerea    veniturilor    din     cedarea     folosinţei
              bunurilor…………………….  .22
           4. Impunerea veniturilor din  dividende  şi  dobânzi…………………………….
              .22
           5. Impunerea altor venituri……………………………………..…………….. .23
           5. Impunerea veniturilor din pensii……………………………………………...  .23
           5. Impunerea veniturilor din  activităţi  agricole………………………………….
              .24
           6. Impozitul pe venitul anual global…………………………………………….   .24
       3. CONTROLUL FISCAL PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE………………………..    .26
           1. Conceptul de control fiscal…………………………………………………….      .26
           2. Competenţele, drepturile şi obligaţiile organelor de  control
              fiscal……………..  .27
           3. Tehnici şi instrumente  de  control  fiscal………………………………………...
              .29
       4. ORGANIZAREA CONTROLULUI  FISCAL  LA  DIRECŢIA  DE  CONTROL  FISCAL
       REŞIŢA………………………….…....................................................
       .............………..    .31
       5. METODOLOGIA DE EXERCITARE A  CONTROLULUI  FISCAL  LA  DIRECŢIA  DE
       CONTROL FISCAL REŞIŢA……………………………………………………………      .34
           1. Programarea activităţii  de  control  fiscal………………………………………..
              .34
           2. Pregătirea  acţiunilor  de  control  fiscal…………………………………………..
              .35
           3.   Obiectivele   controlului   fiscal    privind    impozitele
              directe……………………….   .36
           4.   Efectuarea   controlului    fiscal    privind    impozitele
              directe………………………..  .37
           1. Controlul impozitului pe profit……………………………………….………    .38
           2. Controlul impozitului pe veniturile din salarii………………………..………
              .38
           5. Actele de control………………………………………………………………. .40
           1. Procesul verbal de control fiscal……………………………………………..  .41
           2.   Procesul   verbal   de   constatare   şi   sancţionare    a
              contravenţiilor…………….…    .43
           3. Nota de constatare…………………………………………………………….43
           4. Note explicative……………………………………………………...……… .44
           6.   Valorificarea   constatărilor   rezultate   din   controlul
              fiscal…………….…………    .44
           6. Studiu de caz……………………………………………………...……………  .47
       6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………………………………..………..      .54
       BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………..………  .57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu