CALCULATIA COSTULUI COMPLET

                                           CUPRINS
1. Aspecte privind contabilitatea de gestiune …………………………………..…
   1.1. Conceptul de contabilitate şi sistemul contabil ………………………….…….
      1.1.1. Contabilitatea financiară …………………………………………….……..
      1.1.2. Contabilitatea de gestiune ………………………………………………....
      1.1.3. Relaţii şi delimitări între contabilitatea de gestiune şi
contabilitatea financiară ………………………………………………………………………….….
   1.2. Aspecte generale privind organizarea contabilităţii de gestiune în
ţara noastră
      1.2.1. Reforma contabilităţii şi implicaţiile ei în procesul de
calculaţie, control şi analiză a costurilor ………………………………………………………………...
      1.2.2. Evoluţia şi perspectivele aplicării noului sistem de
contabilitate al agenţilor economici di România în procesul de formare sau
calculaţie a costurilor ...
   1.3. Obiectivele contabilităţii de gestiune ……………………………………….…
   1.4. Structuri privind costurile ……………………………………………………..
      1.4.1. Noţiunea de ,,cost” şi ,,cheltuială” ………………………………………...
      1.4.2. Tipologia şi comportamentul costurilor ……………………………….…..
      1.4.3. Imputarea raţională a costurilor ……………………………………..…….
      1.4.4. Costul produsului şi costul perioadei ………………………………….…..
      1.4.5. Metode de calculaţie a costurilor ………………………………………….
         1.4.5.1. Metode de calculaţie bazate pe conceptul costului complet
        (,,full-costing”) ………………………………………………………………………
         1.4.5.2. Metode de calculaţie bazate pe conceptul costului parţial
         (direct-costing) ………………………………………………………………………
2. Prezentarea întreprimderii ……………………………………………………...
   2.1. Modul de constituire …………………………………………………………..
   2.2. Profilul activităţii şi obiectivele unităţii ………………………………….……
   2.3. Scurt istoric ……………………………………………………………………
   2.4. Prezentarea sistemului informatic, ca şi componentă a sistemului
informaţional ………………………………………………………………………...
3. Calculaţia costurilor – obiectiv fundamental al contabilităţii de
gestiune …...
   3.1. Principiile calculaţiei costurilor ……………………………………………….
   3.2. Factori ce influenţează organizarea contabilităţii de gestiune
………………...
      3.2.1. Structura organizatorică …………………………………………………...
      3.2.2. Fluxul tehnologic …………………………………………………...……..
   3.3. Analiza metodei de calculaţie ……………………………………….…………
   3.4. Organizarea contabilităţii de gestiune la s.c. Apaserv s.a.
………….…………
      3.4.1. Organizarea iniţială a contabilităţii de gestiune
………………….………..
      3.4.2. Definitivarea organizării contabilităţii de gestiune
……………….……….
   3.5. Efectuarea lucrărilor de calculaţie …………………………………….……….
      3.5.1. Preluarea cheltuielilor pe destinaţii ……………………………….……….
      3.5.2. Repartizarea cheltuielilor secţiei utilaje la cheltuieli
indirecte …….……...
      3.5.3. Repartizarea cheltuielilor indirecte ………………………………………..
      3.5.4. Repartizarea cheltuielilor cu administraţia generală
……………….……...
      3.5.5. Înregistrarea apei distribuite la cost complet ……………………………...
      3.5.6. Înregistrarea apei reziduale colectate la cost complet
…………………….
      3.5.7. Înregistrarea ctivităţilor de investiţii şi deranjamente la
cost complet ……
      3.5.8. Justificarea cheltuielilor totale ale activităţilor de apă,
canal, investiţii şi deranjamente ………………………………………………………………………...
      3.5.9. Înregistrarea operaţiunilor în contabilitatea sistematică
…………………..
4. Utilitatea calculaţiei pentru procesul decizional ……………………………….
   4.1. Utilitatea organizării unei calculaţii la s.c. Apaserv s.a.
……………………...
   4.2 Analiza critică a situaţiilor de calculaţie ………………………………………
      4.2.1. Calculul costului complet economic potrivit Standardelor
Internaţionale de Contabilitate ………………………………………………………………………
         4.2.1.1. Calculul costului subactivităţii ………………………………………..
         4.2.1.2. Costul complet economic ……………………………………………..
      4.2.2. Prezentarea şi utilizarea programului
,,Calculaţia_costurilor_” …………..
Concluzii şi propuneri ……………………....……………………………………...
Anexe ………………………………………………………………………………..
Bibliografie ………………………………………………………………………….

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu