CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

CUPRINS
CAP. I           Prezentarea firmei
        1. Date generale privind  SC „BANAT GAZ COMPANY” SRL
        2. Principalii indicatori economico financiari privind activitatea
           societăţii comerciale
        3. Structura organizatorică
CAP. II     Noţiuni generale privind imobilizările corporale
      2.1.  Delimitări şi structuri privind imobilizările
            2.2. Prevederi referitoare la imobilizările corporale cuprinse
in Standardele
                  Internaţionale de Contabilitate
            2.3. Contabilitatea terenurilor
            2.3.1.     Contabilitatea terenurilor propriu- zise
            2.3.2.     Contabilitatea amenajărilor de terenuri
            2.4. Contabilitatea mijloacelor fixe
           2.4.1.      Definirea mijloacelor fixe
           2.4.2.      Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii
      mijloacelor fixe
           2.4.3.      Organizarea contabilităţii mijloacelor fixe
                 2.4.3.1. Clasificarea şi codificarea mijloacelor fixe
                 2.4.3.2. Stabilirea unităţii de evidenţă şi a modului de
evaluare
                 2.4.3.3. Elaborarea nomenclatorului documentelor primare
şi
                       organizarea evidenţei operative a mijloacelor fixe
                 2.4.3.4.Organizarea contabilităţii analitice
                 2.4.3.5. Organizarea contabilităţii sintetice
        5. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs
        6. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor corporale
           2.6.1. Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale
            2.6.2. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea
imobilizărilor
                                  corporale şi în curs
CAP. III    Reflectarea în contabilitate a  operaţiilor privind
imobilizările corporale la
                       SC „BANAT GAZ COMPANY” SRL
        1. Contabilitatea operaţiilor privind intrările de imobilizări
           corporale
        2. Contabilitatea operaţiilor privind ieşirile de imobilizări
           corporale
        3. Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările în curs
        4. Propunere privind înregistrarea imobilizărilor corporale
           denumită conductă gaz la unitatea distribuitoare, la unitatea
           constructoare şi unitatea beneficiară.
CAP. IV     Analiza utilizării imobilizărilor corporale şi a reflectării în
           performanţele economico-financiare ale SC „BANAT GAZ COMPANY”
      4.1.  Analiza utilizării imobilizărilor corporale
        2. Concluzii şi propuneri
           Anexa 1
                        Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu