CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT LA S.C. DC NEW MODE S.R.L. SI CONTROLUL FISCAL EXERCITAT DE

PARTEA I
         CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT LA SC DC NEW MODE SRL
CAP.1.      Prezentarea       S.C.      DC      NEW        MODE       S.R.L.
3
CAP.2.       Impozitul      pe      profit.      Caracterizare      generală
      4
 2.1. Plătitorii de impozit pe profit
            5
 2.2. Determinarea profitului impozabil
      6
 2.3. Implicaţiile Legii 414/ 2002 privind impozitul pe profit
            8
      2.3.1. Elemente noi introduse de Legea 414/2002
      8                       2.3.2. Tratamentul fiscal al veniturilor
                                  9
      2.3.3. Tratamentul fiscal al cheltuielilor
              10
      2.3.4. Facilitaţi fiscale
              15
CAP.3.         Contabilitatea         impozitului         pe          profit
        16
3.1.     Organizarea     contabilitǎţii      impozitului      pe      profit
              16
    3.1.1. Reflectarea în contabilitate a determinării rezultatului
financiar                17
    3.1.2. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit
              19
3.2. Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit.Cazul SC NEW  MODE  SRL
        19
3.3.            Plata            impozitului            pe            profit
        29
    3.3.1.                 Termene                 de                 platǎ
        29
    3.3.2.                      Obligaţii                       declarative
        31
3.4.Consecinţele   aplicării   metodelor   contabile   asupra   fiscalităţii
              36
    3.4.1.    Metode     contabile     de     evaluare     a     stocurilor
        36
    3.4.2.    Amortizarea    activelor     corporale     şi     necorporale
              38
    3.4.3.      Provizioanele,      o      capcană      a      fiscalităţii
        39
    3.4.4. Contractul de leasing, reglementări speciale în  Legea  414/2002
              41
                               PARTEA a II- a
                   CONTROLUL FISCAL EXERCITAT DE  D.G.F.P.
CAP.4.     Controlul     fiscal      al      impozitului      pe      profit
        43
4.1.   Drepturile   şi   obligaţiile    organelor    de    control    fiscal
              43
4.2.        Drepturile        şi        obligaţiile         contribuabililor
              45
4.3.              Rezultatele               controlului               fiscal
              46
CAP.5.                           Sancţiuni                           fiscale
        57
5.1. Prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul  fiscal
              57
5.2. Prevăzute de Legea  contabilitǎţii  nr.  82/1991  republicatǎ  în  2000
              58
5.3.  Prevăzute   de   Legea   nr.   87/1994   privind   evaziunea   fiscală
        59
CAP.6.                Concluzii                 şi                 propuneri
        60
Bibliografie
        63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu