ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR LA S.C. EUROBANAT PETROCHEM-P S.R.L

cuprins
cap.1 prezentarea firmei……………………………………………    3
      1. Elemente de identificare…………………………………………… 3
      2. Scurt istoric………………………………………………………...     3
      3. Obiectul de activitate………………………………………………  3
      4. Principalii indicatori economico-financiari…………………….….     3
CAP. 2. STAREA GENERALĂ A FIRMEI……………………………….…     4
      2.1. Dimensiunea afacerii………………………………………………  4
      2.2. Structura afacerii……………………………………………….….  5
           2.2.1. Structura pe tipuri de activităţi……………………………5
            2.2.2. Structura veniturilor şi cheltuielilor de exploatare……….
      6
            2.3. Eficienţa afacerii……………………………………………     7
CAP. 3. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI…………..   9
      3.1. Analiza echilibrului pe baza bilanţului financiar………………….      9
            3.1.1. Analiza fondului de rulment……………………………..   11
           3.1.2 Analiza gestiunii fondului de rulment……………………      18
           3.1.3 Analiza necesarului de fond de rulment………………….     19
           3.1.4. Analiza gestiunii necesarului de fond de rulment……….   23
           3.1.5. Analiza trezoreriei nete…………………………………..     25
           3.1.6. Analiza activului net contabil……………………...……..     30
      3.2. Analiza echilibrului pe baza bilanţului funcţional………………..
31
           3.2.1. Bilanţul funcţional, instrument al analizei financiare…….
           31
           3.2.2 Analiza fondului de rulment………………………………      35
           3.2.3 Analiza necesarului de fond de rulment…………………..    38
           3.2.4. Analiza echilibrului pe baza ratelor de finanţare…………  40
CAP. 4. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR……………………………    45
      4.1. Analiza ratelor de gestiune a capitalului…………………………..    46
           4.1.1 Analiza ratelor de gestiune a activului total………………     46
           4.1.2. Viteza de rotaţie a activului circulant…………………….  47
      4.2. Analiza ratelor de gestiune a stocurilor…………………………....   49
      4.3. Analiza ratelor de gestiune a clienţilor şi furnizorilor……………. 51
           4.3.1. Viteza de rotaţie a creditului clienţi…………………..…..     51
           4.3.2. Viteza de rotaţie a creditului furnizor……………….……  52
CONCLUZII…………………………………………………………………..55
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………57
ANEXE………………………………………………………………………..58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu