RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE BANCARA – IMPLICATII CONTABILE SI FISCALE

CUPRINS
Capitolul 1
CARACTERIZAREA GENERALĂ  A SOCIETĂŢII  p.1- 6
1.1. Scurt istoric al  Banc Post S.A   p. 1- 2
1.2. Specificul activităţii Banc Post  p. 2 -6
Capitolul 2
ACTIVITATEA DE CREDITARE BANCARĂ  p.6 -30
2.1. Structura creditelor   p.7 -10
2.2. Analiza acordării creditelor pe termen scurt p.10-19
            2.2.1 Analiza  managerială  şi  economico-financiară  a
firmei solicitatoare de credit
                  pe termen scurt p.11-16
            2.2.2 Analiza efectivă a solicitării de credit   p.16-17
            2.2.3 Adoptarea deciziei de creditare pe termen scurt  p.17-19
2.3. Analiza acordării creditelor pe termen mediu şi lung    p.19- 21
            2.3.1 Analiza solicitantului şi a cererii de  credit  pe  termen
mediu şi lung    p.20- 21
            2.3.2 Decizia de creditare pe termen mediu şi lung     p.21- 21
2.4 Riscul în activitatea de creditare bancară    p.21- 30
      2.4.1. Definiţia riscului, categorii de risc p.22- 25
      2.4.2. Riscul în activitatea de creditare    p.25- 29
      2.4.3. Metode de cuantificare a riscului în activitatea  de  creditare
p.29- 30
Capitolul 3 CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA PROVIZIOANELOR
SPECIFICE DE RISC DE CREDIT p.30-35
3.1. Contabilitatea provizioanelor specifice de risc de credit     p.31-33
3.2. Deductibilitatea fiscală a provizioanelor specifice de risc  de  credit
p.33-35
Capitolul                                                         4
STUDIU DE CAZ PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE LA BANC POST  S.A.
            SUCURSALA SIGHETU MARMAŢIEI
                                          p.35-65
4.1Politica de creditare şi structura organizatorică    p.36-42
      4.1.1. Structura organizatorică   p.36-39
      4.1.2. Politica şi procedee de creditare     p.39-42
4.2.Analiza aspectelor nonfinanciare   p.42-47
4.3 Analiza aspectelor financiare p.47-55
            4.4.1.  Caracteristicile  metodei  de  analiză  internă
folosind bilanţul şi contul de
          profit şi pierdere     p.48-50
      4.4.2. Caracteristicile metodei de analiză  internă  folosind
indicatori economico -
          financiari  p.50-55
4.4 Exemplu privind acordarea unui credit  de  investiţii  la  Banc
post S.A.
          Sucursala Sighetu Marmaţiei  p.55-60
4.5 Filiera înregistrării în contabilitate   p.60-65
Concluzii şi propuneri p.65
BIBLIOGRAFIE     p.66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu