ASPECTE PRIVIND OPORTUNITATEA DEZVOLTARII ACTIVITATII DEPARTAMENTULUI MARKETING AL HOTELULUI TIM

CUPRINS
Introducere . ……………………………………………………………………………… 1
CAPITOLUL 1
TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ ………………………………     2
     1. Locul şi rolul turismului în economie ………………………………………… 3
           1. Contribuţia turismului la dezvoltarea economică-socială ……………
              3
           2. Turismul în comerţul mondial ……………………………………………  4
     2. Forme juridice de funcţionare a întreprinderii  turistice  ………………………
        6
           1.  Factorii  care   influenţează   înfiinţarea   întreprinderii
              turistice ………. 8
CAPITOLUL 2.
    INFORMAŢII DESPRE MUNICIPIUL TIMIŞOARA ŞI JUDEŢUL TIMIŞ …..     8
    2.1. Date istorice despre Timişoara ……………………………………………….   8
    2.2. Date geografice despre Timişoara ……………………………………………   10
    2.3. Oferta turistică a judeţului Timiş ……………………………………………..     10
        2.3.1. Resursele turistice naturale ale judeţului Timiş ………………………..
11
        2.3.2. Resursele turistice  antropice  ale  municipiului  Timişoara
…………….      12
CAPITOLUL 3
    COMERCIALIZAREA SERVICIILOR TURISTICE LA HOTEL „TIMIŞOARA” .. 13
    3.1. Serviciile de cazare …………………………………………………………..   13
    3.2. Serviciul de alimentaţie publică ………………………………………………  21
    3.3. Dotările Hotelului Timişoara ………………………………………………..    26
CAPITOLUL 4
    ANALIZA FINANCIARĂ A S.C. „BEGA TURISM” SA. TIMIŞOARA
    ŞI PIAŢA ACTUALĂ A HOTELULUI …………………………………………  28
    4.1. Analiza financiară a S.C. „TURISM BANATUL” S.A. …………………….  28
    4.2. Piaţa actuală a hotelului ……………………………………………………… 34
CAPITOLUL 5
    MIXUL DE MARKETING ……………………………………………………..      37
    5.1. Planul general de marketing ………………………………………………….     37
        5.1.1. Stabilirea obiectivelor în cadrul pieţei ………………………………….   37
        5.1.2. Stabilirea strategiilor în cadrul pieţei ………………………………….   37
    5.2. Planul fiecărei variabile a mixului de marketing ……………………………    38
        5.2.1. Planul politicii de produs ………………………………………………… 38
        5.2.1.1. Ciclul de viaţă al produsului …………………………………………..   38
        5.2.1.2.  Strategia de bază în politica de  ansamblu  a  produsului
                 turistic
        oferit de hotelul Timişoara ……………………………………………………….    41
        5.2.2. Planul politicii de preţ ……………………………………………………. 42
        5.2.2.1. Analiza  limitelor  impuse  în  procesul  de  stabilire  a
preţurilor …….   42
        5.2.2.2. Obiective ale politicii de preţ …………………………………………   44
        5.2.2.3. Strategii ale politicii de preţ ………………………………………….. 44
        5.2.2.4. Stabilirea măsurilor de politică a  preţurilor  …………………………
45
        5.2.3. Planul politicii de distribuţie …………………………………………….   46
        5.2.3.1. Funcţiile şi obiectivele distribuţiei …………………………………….   46
        5.2.3.2. Alegerea canalelor de distribuţie ………………………………………  47
        5.2.3.2.1. Canalele directe ………………………………………………………..   47
        5.2.3.2.2. Canalele indirecte ………………………………………………………   48
        5.2.3.3. Gestiunea forţelor vânzării ………………………………………………     49
        5.2.4. Planul politicii de promovare ……………………………………………..    49
        5.2.4.1. Obiectivele politicii de promovare ……………………………………. 49
        5.2.4.2. Suporturile tehnice ale activităţii de promovare …………………….
50
    5.3. Mixul de marketing turistic …………………………………………………..    50
CAPITOLUL 6
    CONCLUZII ………………………………………………………………………    57
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………………    61
ANEXE ………………………………………………………………………………….. 62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu