ORGANIZAREA CONTABILITATII LA PREFECTURA MARAMURES

                            CUPRINS
                                                             Pag.
CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind administraţia
publică în România……………………………………………………………………3
1. Importanţa şi rolul Prefecturii ca organ descentralizat al
 guvernului în teritoriu………………………………………………………………...3
1.2.Atribuţiile compartimentului financiar-contabil ………………………………….7
1.3.Structura organizatorică a Prefecturii Maramureş……………………….………..9
1.4.Diagrama de relaţii  a compartimentului
 financiar - contabil cu celelalte servicii……………………………………………..11
CALITOLUL II Evaluarea veniturilor  şi cheltuielilor
potrivit structurii clasificaţiei bugetare………………………………………………13
2.1.Caracterstici generale privind evaluarea bugetului……….... …………………...13
2.2.    Evaluarea    părţii    de    cheltuieli    potrivit    clasificaţiei
bugetare……….……………14
2.3.Intocmirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2003……………………17
CALITOLUL III Organizarea  contabilităţii la  Prefectura
Maramureş …………………………………………………………………………..18
3.1.Deschiderea de credite bugetare potrivit bugetului aprobat……………………..18
3.2.Modul de finanţare a  Prefecturii Maramureş …………………………………..19
3.3.Contabilitatea        cheltuielilor        potrivit        clasificaţiei
bugetare……………………….21
3.4.Contabilitatea decontărilor cu salariaţii………………………………………….24
3.5.Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului;
  a   bugetului   asigurărilor   sociale   cu   furnizorii   şi   creditorii
instituţiei………………...26
      3.5.1. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului………………………...26
      3.5.2. Contabilitatea cu bugetul asigurărilor sociale………………….……...27
      3.5.3. Contabilitatea cu furnizorii instituţiei………………………………….28
      3.5.4. Contabilitatea cu creditorii instituţiei………………………………….29
3.6.Contabilitatea materialelor……………………………………………………….30
3.7.Contabilitatea obiectelor de inventar…………………………………………….31
3.8.Contabilitatea mijloacelor fixe…………………………………………………...32
3.9. Monografie contabilă cu principalele operaţiuni pe
 luna martie 2003……………………………………………………………………..33
CALITOLUL IV.Întocmirea situaţiilor financiare privind
 execuţia bugetară…………………………………………………………………….41
4.1.Întocmirea balanţei de verificare pe 31.03.2003…………………………………41
4.2.Intocmirea bilanţului contabil şi a contului de execuţie
asupra execuţiei  bugetare pe 31.03.2003……………………………………………42
CAPITOLUL V  Concluzii si propunerii…………………………………………51
5.1.Disciplina bugetară……………………………………………………………….51
5.2 Evaziunea fiscală…………………………………………………………………52
5.3 Propuneri…………………………………………………………………………53
Bibilografie................................................................
...............................................54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu