ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN IN CADRUL AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

C U P R I N S
CAPITOLUL I.  CADRUL SISTEMATIC AL PROCESULUI DE
                  EFECTUARE A AUDITULUI INTERN                        04
      1.1.  Necesitatea obiectivă a cadrului normativ privind auditul;
        04
      1.2.  Conceptul de audit;
06
      1.3.  Definirea şi rolul auditului financiar-contabil;
        09
      1.4.  Obiectivele auditului financiar-contabil;
      14
      1.5.  Norme de referinţă ale auditului financiar-contabil;
        16
            1.5.1.  Norme profesionale de lucru;
      16
            1.5.2.  Norme de raportare a opiniilor;
      28
            1.5.3.  Norme generale de comportament profesional;
      29
      1.6.  Forme de audit financiar;
31
      1.7.  Delimitări conceptuale între formele de audit financiar;
        33
CAPITOLUL II.  AUDITUL INTERN: ORGANIZARE ŞI EXERCITARE          35
      2.1.  Obiectivele generale şi caracteristicile auditului intern;
              35
      2.2.  Organizarea auditului intern la A.J.O.F.M. Caraş Severin;
        40
      2.3.  Caracteristicile auditului intern la A.J.O.F.M. Caraş Severin;
              44
CAPITOLUL III.  STUDIU DE CAZ  PRIVIND AUDITUL INTERN LA
                    AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA
                     FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN                    46
CAPITOLUL IV.  CONCLUZII ŞI PROPUNERI                            61
                     ANEXE
                     BIBLIOGRAFIE                                     67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu