FACTORI CAUZALI sI CONDIŢIONALI ÎN ALEGEREA PROFESIEI LA ADOLESCENŢI

ADOLESCENŢA .......................
1. Caracterizare generala .....................
2. Perspective de abordarea adolescentei ..............
     a. Perspectiva cognitiva                        ..............
4
     b. Perspectiva psihomorala                   .............      
6
     c. Perspectiva psihosociala                  .............
8
3. Personalitatea adolescentului           ..............
13
     a. Tipuri de Euri                                  .............
13
     b. Stima de sine si nivelul de aspiratii  ..............
16
II.
ÎNVĂŢAREA ÎN sCOALĂ                    .............
21
1. Caracteristici ale învatarii în scoala   ..............
21
    a. Procese si factori implicati în învatarea de tip scolar .......
22
    b. Tipuri de învatare                             ..............
32
2. Motivatia - factor dinamizator al învatarii în scoala ......
38
III.
FACTORII DETERMINANŢI ÎN ALEGEREA PROFESIEI ...
42
1. Aptitudini ........................
42
   a.  Definirea aptitudinilor ..................
42
   b. Aptitudini si deprinderi  ...................
48
   c. Aptitudini speciale  ....................
50
2. Inteligenta - aptitudine generala fundamentala .........
50
3. Teoria inteligentelor multiple .................
57
4. Modelul sociocultural  ...................
61
IV.
METODOLOGIA CERCETĂRII
71
1. Obiectivele cercetarii .......................
71
2. Ipotezele cercetarii ........................
71
3. Esantionul de subiecti ......................
72
4. Designul experimental ......................
72
   a. Variabilele cercetarii ......................
72
   b .Metode de lucru ........................
72
  c. Procedura de lucru ........................
72
V.
ANALIZA sI PRELUCRAREA DATELOR ...........
75
VI.
CONCLUZII .........................
89
Bibliografie .........................
92
Anexe ..........................
93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu