ANALIZA RENTABILITATII

                                   CUPRINS
                              CAP 1.  PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII………………………….5
                           1.1.  Elemente de identificare…………………………………………….5
                                1.2.  Scurt istoric…………………………………………………………..5
           1.3.  Scopul şi obiectul de activitate al societăţii………………………...6
         4. Evoluţia capitalului social şi structura acţionariatului…………...6
               1.5.  Principalii indicatori economico - financiari………………………8
                        CAP 2.  ANALIZA DE ANSAMBLU A ÎNTREPRINDERII…………...9
                              2.1.  Potenţialul tehnic…………………………………………………….9
                                   2.2.  Personal……………………………………………………………..11
                                  2.3.  Comercial…………………………………………………………...12
                           2.4.  Financiar - contabil………………………………………………...13
                      CAP 3.  ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII……18
                        3.1.  Analiza profitabilităţii……………………………………………...19
               3.1.1.  Analiza profitabilităţii resurselor consumate………………19
                 3.1.2.  Analiza profitabilităţii veniturilor…………………………...22
                  3.1.3.  Analiza profitabilităţii comerciale…………………………...25
                           3.2.  Analiza rentabilităţii……………………………………………….30
                     3.2.1.  Analiza rentabilităţii economice……………………………..32
                   3.2.2.  Analiza rentabilităţii financiare……………………………...43
                         3.3.  Analiza randamentului bursier……………………………………49
                               CAP 4.  CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………52
                                          ANEXE…………………………………………………………………….56
                                       BIBLIOGRAFIE………………………………………………………….64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu