SISTEMUL DE CONTABILITATE IN ROMANIA

CUPRINS
Capitolul 1. Sistemul de contabilitate în
România.....................................................................
..5
      1. Normalizarea şi reglementarea
         contabilităţii......................................................
         ...........5
              1. Eforturi de armonizare la nivel
                 internaţional...............................................
                 .5
              2. Procesul de implementare IAS în
                 România..................................................7
      2. Sistemul de contabilitate
         dualist.............................................................
         .......................9
              1. Definirea contabilităţii în cadrul sistemului de
                 contabilitate dualist............9
              2. Asemănări şi deosebiri între contabilitatea financiară şi
                 contabilitatea de
                 gestiune....................................................
                 ...................................................10
 Capitolul 2. Cheltuielile – elemente constitutive ale
costurilor................................................13
      2.1. Definirea şi recunoaşterea cheltuielilor în conformitate cu noile
        reglementări                         contabile armonizate cu
        Directiva a IV-a şi cu Standardele Internaţionale de
        Contabilitate.......................................................
        ...........................................................13
      2.2. Clasificarea cheltuielilor după natură şi
destinaţie......................................................14
      2.3. Definirea şi conţinutul
costului....................................................................
................16
      2.4. Delimitarea cheltuielilor între contabilitatea financiară şi
contabilitatea de gestiune.18
       2.4.1. Conţinutul şi structura cheltuielilor care formează
costurile.......................18
       2.4.2. Clasificarea cheltuielilor după gradul de includere în costul
                                   de
producţie...................................................................
..............................21
Capitolul    3.    Prezentarea    generală    a     S.C.     FORMIN     S.A.
Caransebeş.....................................22
        3.1                            Obiectul                          de
        activitate..........................................................
        ..................................22
        3.2 Actele normative în vigoare  ce  reglementează  activitatea  de
        prospecţiuni                      şi                      explorări
        geologice...........................................................
        ...........................................24
        3.3                                                       Structura
        organizatorică......................................................
        ..................................25
Capitolul  4.  Urmărirea,  înregistrarea  şi  controlul   cheltuielilor   de
exploatare        la        S.C.                          FORMIN        S.A.
Caransebeş..................................................................
........................................27
                   4.1               Organizarea              contabilităţii
cheltuielilor...............................................................
.......27
            4.1.1 Principii ale contabilităţii cheltuielilor.Etapele
ocazionării lor.....................27
            4.1.2 Documentele primare. Organizarea contabilităţii
sintetice...........................28
             4.2    Contabilitatea cheltuielilor de
exploatare.................................................................2
9
Capitolul    5.    Calculaţia    costurilor    la    S.C.    FORMIN     S.A.
Caransebeş.....................................41
       5.1    Definirea calculaţiei costurilor. Principii şi metode ale
      calculaţiei..........................41
       5.2    Etapele de executare a lucrărilor
geologice..............................................................43
             5.3    Metoda de calculaţie pe
comenzi.....................................................................
.........44
       5.4    Calculaţia costurilor pentru luna februarie 2003 la SC FORMIN
SA......................46
       5. Concluzii şi
          propuneri.........................................................
          .....................................58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu