MANAGEMENTUL CARIEREI MASURAREA SI EVALUAREA PERFORMANTELOR

CUPRINS
Introducere
............................................................................
........................................... pag.  2
Capitolul       1.      Măsurarea        performanţei       în       unităţi
militare...................................................pag.  3
1.1.         Aspecte          generale           privind           măsurarea
performanţei.....................................................pag.  3
1.2.      Construirea      unui       sistem       de       măsurare       a
performanţei...............................................pag.  4
1.3.                          Etapele                            construirii
sistemului..................................................................
....................pag.  5
1.4.  Monitorizarea,  controlul  şi  analiza  realizării   performanţelor
propuse..........................pag.  6
Capitolul  2.      Evaluarea   performanţelor   profesionale    în   unităţi
militare..........................pag.  7
2.1.Definirea                                                      evaluării
personalului................................................................
.....................pag.  7
2.2.           Rolul           şi           semnificaţia           evaluării
performanţelor..............................................................
pag.10
2.3.                          Obiectivele                          evaluării
performanţelor…………….........................................................
pag.12
Capitolul 3.   Evaluarea   posturilor  personalului  contractual  civil  din
unităţi militare  ......pag.14
3.1.                                                            Considerente
generale....................................................................
....................... ... ...pag.14
3.2.   Indicatori    pentru     standardele    de   performanţă     asociate
posturilor...........................pag.15
3.3. Conţinutul indicatorilor pentru  standardele  de  performanţă  asociate
posturilor...........pag.16
3.4.             Grile              de              evaluare               a
posturilor..................................................................
..................pag.19
3.5.                                Grile                                 de
salarizare..................................................................
......................................pag.21
Capitolul 4. Organizarea procesului de evaluare cu privire la activitatea
de  de angajare,
menţinere pe post sau  promovare a personalului civil  contractual
...................................pag.22
4.1. Etapele şi criteriile  de   evaluăre  a   performanţelor   profesionale
individuale..............pag.22
4.2.     Norme     de     evaluare     a     performanţelor     profesionale
individuale....................................pag.24
4.3.  Angajarea,  menţinerea  pe  post  şi  promovarea  personalului   civil
contractual ..............pag.26
Anexe.......................................................................
............................................................pag.28
Concluzii
............................................................................
................................................pag.36
Bibliografie................................................................
..........................................................pag.38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu