ORGANIZAREA CONTABILITATII LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ALBA

Cuprins
Cuprins     1
Capitolul I. Consideraţii generale privind Inspecţia Muncii în România    2
  1.1. Importanţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în realizarea
  obiectivelor relaţiilor de muncă      2
  1.2. Structura organizatorică a ITM Alba cu implicaţii asupra organizării
  contabilităţii 3
    1.2.1. Contabilul şef    4
  1.4. Contabilitate, financiar şi administrativ   4
  1.5. Diagrama de relaţii a compartimentului Contabilitate, financiar,
  administrativ  5
Capitolul II. Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor potrivit clasificaţiei
economice   6
  2.1. Evaluarea veniturilor conform clasificaţiei bugetare   6
  2.2. Evaluarea cheltuielilor potrivit clasificaţiei bugetare      7
  2.3. Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli    11
Capitolul III. Organizarea contabilitaţii la ITM Alba    13
  3.1. Contabilitatea angajării cheltuielilor de către ordonatorii de
  credite   13
    3.1.1. Angajarea cheltuielilor      13
      3.1.1.1. Angajamente legale  14
      3.1.1.2. Angajamente bugetare     15
    3.1.2. Ordonanţarea cheltuielilor   18
    3.1.3. Plata cheltuielilor    19
    3.1.4. Lichidarea cheltuielilor     19
  3.2. Contabilitatea creditelor bugetare şi alimentărilor cu mijloace
  băneşti la ITM Alba  20
  3.3. Contabilitatea trezoreriei la ITM Alba 25
  3.4. Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii 30
  3.5. Contabilitatea decontărilor cu salariaţii   32
  3.6. Contabilitatea decontărilor cu personalul instituţiei privind fondul
  de stimulare   36
  3.7. Contabilitatea decontărilor cu creditorii şi furnizorii      36
  3.8. Contabilitatea fondurilor la ITM Alba  38
  3.9. Contabilitatea cheltuielilor la ITM Alba    40
  3.10. Contabilitatea veniturilor la ITM Alba     41
  3.11. Contabilitatea materialelor la ITM Alba    43
  3.12. Contabilitatea obiectelor de inventar 43
  3.13. Contabilitatea mijloacelor fixe 44
  3.14. Monografie contabilă cu principalele operaţiuni înregistrate în
  contabilitatea ITM Alba pentru luna martie 2003  45
Capitolul IV. Posibilităţi de prelucrare a informaţiei contabile cu
ajutorul mijloacelor de calcul electronic.   52
Capitolul V. Concluzii şi propuneri     56
Bibliografie     1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu