ORGANIZAREA EVIDENTEI OPERATIVE SI CONDUCEREA CONTABILITATII RELATIILOR CU CLIENTII SI DEBITORII DIVERSI

CUPRINS
      CAPITOLUL I
Contabilitatea              relaţiilor               cu               terţii
pag.3
      1. Conţinutul, clasificare, obiectivele şi factorii organizării
                      contabilităţii                cu                terţii
      pag.3
      1.2. Drepturile de creanţă                                    pag.5
      1.3. Clientele şi vadul comercial                             pag.7
      1.4. Obligaţiile clientului                                   pag.8
                1.4.1.     Obligaţia      de      plată      a      preţului
      pag.8
               1.4.2.    Obligaţia    de    a    prelua     bunul     vândut
      pag.8
             1.4.3.   Obligaţia   de   a   suporta   cheltuielile   vânzării
      pag.9
            1.4.4. Consecinţele neexecutării obligaţiilor contractuale
                                                                  comerciale
      pag.9
                  1.4.4.1. Excepţia de neexecutare                  pag.9
                          1.4.4.2.         Rezoluţiunea         contractului
      pag.10
                    1.4.4.3.   Executarea   vânzării    pe    cale    silită
      pag.11
      1.5. Contabilitatea creanţelor  din  vânzări  de  bunuri  şi  servicii
      pag.13
            1.5.1. Structura creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii
           pe credit                                          pag.13
           1.5.2.  Contabilitatea  creanţelor  din  vânzări  de  bunuri  şi
      servicii
           pe       credit       comercial        clienţilor        interni
      pag.14
           1.5.3. Contabilitatea creanţelor privind livrările  la  clienţii
      externi     pag.15
           1.5.4.  Contabilitatea  creanţelor  din  vânzări  de  bunuri  şi
      servicii
           pe credit cambial                                        pag.15
           1.5.5.       Contabilitatea        creanţelor        neexigibile
      pag.16
      1.6. Reguli generale de evaluare                              pag.17
      CAPITOLUL II
Contabilitatea        clienţilor        şi        debitorilor        diverşi
pag.19
                   2.1.              Contabilitatea               clienţilor
pag.19
            2.1.1. Contul 411 „Clienţi”                             pag.20
             2.1.2.  Contul  413  „Efecte   de   primit   de   la   clienţi”
pag.22
              2.1.3.    Contul    418    „Clienţi-facturi    de    întocmit”
pag.25
                  2.1.4.        Contul        419        „Clienţi-creditori”
pag.26
             2.2.         Contabilitatea         debitorilor         diverşi
pag.27
        2.3.   Reduceri   de   preţ   acordate   de   furnizori   clienţilor
pag.30
      CAPITOLUL III
Prezentarea generală a S.C. „AUTOTIM” S.A.                          pag.32
      3.1. Modul de constituire                                     pag.32
      3.2. Amplasarea societăţii                                    pag.33
         3.3.    Profilul    activităţii     şi     obiectivele     unităţii
pag.33
            3.4.        Servicii        asigurate        de        societate
pag.34
        3.5.   Prezentarea   sistemului   informaticexistent   în    unitate
pag.34
              3.6.         Studiul         structurii         organizatorice
pag.35
      3.7. Aplicaţii privind conturile de clienţi şi debitori
      diverşi la S.C. „AUTOTIM”S.A.                                 pag.37
      CAPITOLUL IV
Analiza      economico-financiară      la      S.C.      „AUTOTIM”      S.A.
pag.41
      CONCLUZII ŞI PROPUNERI                                        pag.48
      BIBLIOGRAFIE                                            pag.50
      ANEXE                                              pag.51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu