ORGANIZAREA EVIDENTEI OPERATIVE SI CONTABILITATEA AMBALAJELOR

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Noţiuni generale despre ambalaje……………..…………2
      1. Noţiunea şi clasificarea ambalajelor………………………………………………………….2
      2. Sisteme de circulaţie a ambalajelor…………………………………………………………...5
      3.      Posibilităţi      de      optimizare       a       circulaţiei
         ambalajelor…………………………………...6
CapITOLUL 2.   Contabilitatea ambalajelor…………………………………..8
      2.1 Organizarea evidenţei tehnico-operative a
ambalajelor……………………………..8
      2.2. Organizarea  contabilităţii ambalajelor………………………………………… ………...14
      2.3. Înregistrarea principalelor operaţii privind
ambalajele………………….20
      2.3.1.Ambalaje a căror valoare este cuprinsă în preţul mărfurilor sau
      al                        producţiei
      livrate……………………………………………………………..25
      2.3.2. Ambalaje achiziţionate şi revândute la livrarea mărfurilor sau
      produselor finite nerestituibile a căror valoare este cuprinsă
      distinct în factură………………………………………………………………………..26
      2.3.3. Ambalaje refolosibile care circulă în sistem de
      restituire……………..27
CapITOLUL 3. Probleme generale privind activitatea firmei şi reflectarea
ambalajelor în contabilitatea S.C. Bere
Timişoreana…………………………………………………………………………………………...28
      3.1.Scurt istoric…………………………………………………………………………………………….. .29
      3.2.Organizarea conducerii şi administrarea
societăţii…………………………………...31
      3.3.Organizarea compartimentului financiar-contabil…………………………………...
32
      3.4.Realizarea contabilităţii ambalajelor la S.C. Bere
Timişoreană……………….33
CapITOLUL 4. Concluzii FINALE …………...…………………………………………………..38
ANEXE…………………………………………………………………………………...………………………………....42BIBLIOGRAFIE…………………
…………………………………………………………………………………...56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu