CONTROL BANCAR LA MKB ROMEXTERRA BANK

|          |CUPRINS                                                  |      |
|          |                                                         |      |
|          |                                                         |      |
|Capitolul |ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ECONOMIA DE |1     |
|1         |PIAŢĂ                                                    |      |
|  |1.1.   |ROLUL CONTROLULUI FINANCIAR                              |1     |
|  |1.2.   |LOCUL ŞI ROLUL CONTROLULUI BANCAR                        |3     |
|          |                                                         |      |
|Capitolul |CREDITUL BANCAR – PLASAMENT AL DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI|6     |
|2         |                                                         |      |
|  |2.1.   |IMPORTANŢA CREDITULUI BANCAR                             |6     |
|  |2.2.   |RESURSELE DE CREDITARE ALE BĂNCILOR                      |8     |
|  |2.3.   |TIPURI DE CREDITE ACORDATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE       |11    |
|          |                                                         |      |
|Capitolul |ACORDAREA CREDITELOR SOCIETĂŢILOR COMERCIALE             |15    |
|3         |                                                         |      |
|  |3.1.   |PRINCIPII ŞI CONDIŢII GENERALE                           |15    |
|  |3.2.   |NEGOCIEREA ŞI APROBAREA CREDITELOR                       |16    |
|  | |3.2.1.|DOCUMENTAŢIA NECESARĂ ŞI REGULI GENERALE PRIVIND         |16    |
|  | |      |ACTIVITATEA DE CREDITARE                                 |      |
|  | |3.2.2.|GARANŢII ŞI CONTROLUL BANCAR                             |20    |
|  | |3.2.3.|ANALIZA BONITĂŢII CLIENŢILOR ŞI EVALUAREA RISCULUI DE    |24    |
|  | |      |CREDITARE                                                |      |
|          |                                                         |      |
|Capitolul |CONTROLUL UTILIZĂRILOR ŞI GARANŢIILOR CREDITELOR         |30    |
|4         |                                                         |      |
|  |4.1.   |VERIFICAREA UTILIZĂRII ŞI A GARANŢIILOR CREDITELOR       |30    |
|  |4.2.   |SUPRAVEGHEREA BANCARĂ                                    |33    |
|          |                                                         |      |
|Capitolul |RAMBURSAREA CREDITELOR                                   |35    |
|5         |                                                         |      |
|  |5.1.   |SCADENŢAREA CREDITELOR                                   |35    |
|  |5.2.   |RESCADENŢAREA CREDITELOR                                 |37    |
|  |5.3.   |REEŞALONAREA CREDITELOR                                  |38    |
|  |5.4.   |RAMBURSAREA CREDITELOR                                   |38    |
|  |5.5    |SUPLIMENTAREA CREDITELOR                                 |40    |
|          |                                                         |      |
|Capitolul |STUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA CREDITELOR LA BCD        |42    |
|6         |“ROMEXTERRA” SA                                          |      |
|  |6.1.   |PREZENTARE GENERALĂ BCD “ROMEXTERRA” SA                  |42    |
|  |6.2.   |CAZ PRACTIC PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE LA BCD      |42    |
|  |       |“ROMEXTERRA” SA SI CONTROLUL UTILIZĂRII CREDITULUI       |      |
|          |                                                         |      |
|Capitolul |CONCLUZII ŞI PROPUNERI                                   |58    |
|7         |                                                         |      |
|          |                                                         |      |
|Bibliograf|                                                         |60    |
|ie        |                                                         |      |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu