CREDITAREA PERSOANELOR JURIDICE LA BRD

CUPRINS
Cap.I. MOMENTE DIN ISTORIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ……..…...4
     1.1.Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada
           modernă…………………….…………………………………………………...4
     1.2.Declinul sistemului bancar în perioada economiei
           centralizate…………….....……………………………………………….....5
          1.3. Restructurarea sistemului bancar odată cu trecerea
                 României la economia de PIAŢĂ piaţă……….…………………..……7
Cap.II. CREDITAREA ŞI EVALUAREA RISCULUI DE CREDIT………...………….11
          2.1. Rolul creditului şi principiile de creditare …………………....11
    2.2. Tipuri de produse bancare în domeniul creditului la
            BRD - GSG................……………………………………………………….....…14
    2.3.       Riscul       în       activitatea        de        creditare
     ....................................................15
           2.3.1. Aspecte generale privind riscul în activitatea de
                                                                  creditare
     ….......................................................................
     .………........15
        2.3.2.                       Analiza                       bonităţii
     clientului........................................................16
        2.3.3. Clasificarea creditelor şi constituirea
                  provizioanelor specifice de risc ……………………...………19
      Cap.III. GARANTAREA ŞI ASIGURAREA CREDITELOR….....………………....…..21
                                    3.1.
  Garanţia................................................................
               .............................................21
        3.1.1. Nivelul optim al valorii unei garanţii şi părţile
                  implicate în
     garanţie…...............................................................
     .....21
        3.1.2. Atributele unei bune  garanţii………………………..….....….21
    3.2. Tipuri de garanţii…………………….....…………………………….....….24
        3.2.1. Garanţii reale……………………….………………….....………….24
            3.2.1.1. Ipoteca…………………………...……………………..………..24
            3.2.1.2. Gajul……...………………………………....…………................27
        3.2.2. Garanţii personale…………………......………..………….............31
        3.2.3. Alte garanţii…………………………......……..……………………..33
                  3.2.3.1. Gajul general……...…….………..…..……………………...33
    3.3. Modalităţi de garantare a creditelor şi proporţiile în
           care se iau în garanţie diferite bunuri şi
     valori.......................35
        3.3.1. Modalităţi de garantare a creditelor acordate
                  persoanelor
     fizice….…..........................................................…....
     ...35
        3.3.2. Modalităţi de garantare a creditelor acordate
                  persoanelor
     juridice…...............................................................
     ......37
   Cap.IV. STUDIU PRIVIND GARANTAREA CREDITĂRII ŞI ASIGURĂRII LA ACORDAREA
      UNUI CREDIT SOLICITAT DE UN AGENT ECONOMIC DE LA BRD - GSG TIMIŞOARA
      .......................................................................
      ............41
   Cap.V. CONCLUZII …….………………………………………………….….…...….....63
              BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu