ANALIZA RENTABILITATII INTREPRINDERII

CUPRINS
                       CAP.I. PREZENTAREA FIRMEI    3
1.1. elemente de identificare     3
1.2. scurt istoric     3
1.3. obiectul de activitate al firmei   4
1.4. structura organizatorică     5
1.5. descrierea fluxului tehnologic     6
1.6. descrierea activităţii întreprinderii   7
1.7. Piaţa şi comercializarea     9
1.8. Potenţialul tehnic      10
1.9. Managementul şi resursele umane    11
               CAP. II. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 12
2.1. Contul de rezultate     12
2.2. Soldurile intermediare de gestiune 16
         CAP. III. ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII     20
3.1. Analiza ratelor de profitabilitate 21
Profitabilitatea brută a exploatării    22
Profitabilitatea netă a exploatării     24
Profitabilitatea comercială  25
Profitabilitatea resurselor consumate   27
Profitabilitatea veniturilor totale     28
3.2. Analiza ratelor de rentabilitate   29
3.2.1. Rentabilitatea economică   30
Ratele de rentabilitate economică a capitalului total    30
Ratele de rentabilitate economică a capitalului investit 40
3.2.2. Rentabilitatea financiară  54
3.2.3. Corelaţia dintre rata de rentabilitate economică  şi rata de
rentabilitate financiară     65
CAP.IV.  CONCLUZII PRIVIND ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII LA
SC. GRIMEX SA. TG-JIU  68
4.1. Concluzii   68
4.2. Măsuri de îmbunătăţire  69
                 CAP.V. PERSPECTIVA SITUAŢIEI FINANCIARE 71
5.1. Estimarea contului de rezultate şi a elementelor patrimoniale  71
5.1.1. Estimarea contului de rezultate  72
5.1.2. Estimarea elementelor patrimoniale    73
5.2. Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii prognozate    75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu