IMPOZITE SI TAXE LOCALE DATORATE DE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
                          FINANŢELE PUBLICE LOCALE
                                                   Pagina
1.1.Finanţele – categorie economică cu caracter istoric………………………….…8
1.2.Finanţele publice ale administraţiei locale –
noţiuni, definiţii ale acestora în realizarea autonomiei locale………………………10
1.3.Bugetullocal – instrument de realizare a autonomiei locale……………..….…15
                            CAPITOLUL AL –II- LEA
                     IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE DATORATE DE
                        CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE
2.1.Impozitul pe clădiri……………………………………………………………..…..20
2.1.1.Baza de impozitare………………………………………………………………20
2.1.2.Scutiri de la plata impozitului pe clădiri……………………….…………….…22
2.1.3.Calculul impozitului pe clădiri datorat de persoane
fizice……………...…....25
2.1.4.Termene de plată a impozitului pe clădiri……………………………….…….34
2.1.5.Studiu de caz privind calculul şi plata impozitului pe
clădiri………………...35
2.2.Impozitul pe teren……………………………………………………………….…37
2.2.1.Baza de impozitare…………………………………………………………...…37
2.2.2.Scutiri de la plata impozitului pe teren………………………...………….…..38
2.2.3.Calculul impozitului pe teren datorat de persoane fizice………………..…..41
2.2.4.Termene de plată a impozitului pe teren……………………………………...48
2.2.5.Studiu de caz privind calculul şi plata impozitului pe
teren………………....49
2.3.Taxa asupra mijloacelor de transport………………………………………....…50
2.3.1.Baza de impozitare……………………………………………………………...50
2.3.2.Scutiri de la plata taxei asupra mijloacelor de
transport………………….....50
2.3.3.Calculul taxei asupra mijloacelor de transport………………………….….....51
2.3.4.Termene de plată a taxei asupra mijloacelor de transport……………..……55
  2.3.5.Studiu de caz privind calculul şi plata taxei asupra mijloacelor de
            transport …………………………………………………………..…….…….55
2.4.Alte impozite si taxe locale datorate de contribuabili persoane
fizice……….56
2.4.1.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor…………..….56
2.4.2.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate……………..….60
                            CAPITOLUL AL-III-LEA
                    PROCEDURA DE COLECTARE A  IMPOZETELOR
                   ŞI TAXELOR LOCALE DE LA PERSOANE FIZICE
3.1.Plata voluntară a impozitelor şi taxelor locale………………………………….63
3.2.Colectarea impozitelor şi taxelor locale de la persoane fizice prin
      executare silită………………………………………………………………….....66
                            CAPITOLUL AL –IV-LEA
CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………………….………..…77
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….…..87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu