CONTRIBUTII LA CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR DIN CADRUL S.C. ROMCONTROL S.A

CUPRINS
CAPITOLUL 1.  ELEMENTE TEORETICO – METODOLOGICE …… 4
1.1. INTRODUCERE ………………………………………………………….… 5
1.2. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE DE BAZĂ ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII ...... 6
1.3. CALITATEA. SCURT ISTORIC ŞI DEFINIRE ……………………………… 9
1.4. MANAGEMENTUL TOTAL AL CALITĂŢII – ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ
   ……………………………………………………………………....……... 13
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA  S.C.  ROMCONTROL  S.A. ………. 17
2.1. SCURT ISTORIC ………………………………………………………….. 18
2.2. OBIECT DE ACTIVITATE ŞI MOD DE ORGANIZARE …………………… 19
2.3. PIAŢA SERVICIILOR DE CONTROL CALITATIV ŞI CANTITATIV AL
     MĂRFURILOR …………………………………………………………….. 37
CAPITOLUL 3. PLANIFICAREA CALITĂŢII SERVICIILOR DIN CADRUL S.C. ROMCONTROL
               S.A.  ..……………….. 41
3.1. ANALIZA SWOT …………………………………………………………. 42
3.2. FUNCŢIA CALITĂŢII QFD ………………………………………….…… 46
CAPITOLUL 4. CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR DIN CADRUL S.C. ROMCONTROL
               S.A. ………..…….….. 63
4.1. REZUMATUL PROIECTULUI PROPUS ……………………………….…. 64
4.2. DERULAREA FAZELOR PROIECTULUI PROPUS ………………………. 66
    4.2.1. Angajarea conducerii organizaţiei privind implementarea
    sistemului de management al calităţi ………………………………………………….… 67
    4.2.2. Stabilirea competenţelor decizionale şi a responsabilităţilor
    privind implementarea sistemului de management al calităţii ……………………..…
    69
    4.2.3. Desemnarea reprezentantului conducerii pentru sistemul de
    management al calităţii ……………………………………………………...….………… 73
    4.2.4. Stabilirea unui sistem corespunzător de comunicare internă
    …….…….. 73
    4.2.5. Elaborarea şi administrarea  documentaţiei sistemului de
    management al calităţii (proceduri, instrucţiuni de lucru, manualul
    calităţii) …………...…… 74
    4.2.6. Managementul resurselor organizaţiei în vederea implementării şi
    îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii
    …...…….…… 79
   7.  Evaluarea, analiza şi îmbunătăţirea continuă a rezultatelor ………....…
      82
   8.  Analiza sistemului de management al calităţii, efectuată de
      conducerea organizaţiei ……………………………………………..…………….… 84
 2. ESTIMAREA BUGETULUI NECESAR PROIECTULUI PROPUS …….…... 85
 3. ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU FIECARE ACTIVITATE …...… 87
 4. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPLEMENTARE …………… 89
    CONCLUZII ………………………………………………………...… 92
    BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………… 95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu