TENDINTE SI STRATEGII E-BUSINESS

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
Introducere în domeniul tehnologiei informaţionale
(T.I.)..........................................................2
      1. Contextul societăţii
         informaţionale.....................................................
         ..........................2
CAPITOLUL II
Tendinţe ale TI şi e-
business....................................................................
......................................6
      1. Tendinţe principale în domeniul TI şi e-
         business...........................................................
         ...........6
              1. Caracterizarea generală a dinamicii.Scurt istoric e-
                 business..........................................6
              2. Creşterea importanţei economice a principiului progresului
                 tehnic şi tehnologic..........8
              3. Existenţa unor probleme relativ
                 invariante..................................................
                 ....................9
              4. Condiţii cognitive pentru
                 comunicare..................................................
                 .........................11
              5. Convergenţa tehnologiilor informaţionale şi
                 comunicaţiilor.........................................11
      2. Schimbarea relaţiei dintre furnizorul şi utilizatorul
         sistemului................................................12
      3. Perspective ale evoluţiei domeniului T.I. şi e-business în
         România........................................13
CAPITOLUL III
Strategii şi modele e-
business....................................................................
...................................16
      1. Strategii e-
         business...........................................................
         .......................................................16
              1. E-business presupune, înainte de toate,
                 strategie...................................................
                 .......16
              2. CRM, imperativ strategic în era e-business
                 ............................................................
                 ......20
              3. Business
                 Intelligence................................................
                 .....................................................27
      2. Modele e-
         business...........................................................
         .........................................................28
      3. Cerinţele la nivel de utilizator de la un site de e-
         business.......................................................34
CAPITOLUL IV
Aplicaţii, componente şi portaluri e-
business....................................................................
.........35
      1. Dezvoltarea aplicatiilor e-
         business...........................................................
         ...............................35
              1. Caracteristicile aplicaţiilor e-
                 business....................................................
                 .......................35
              2. Arhitectura generală a unei
                 aplicaţii...................................................
                 ...........................37
              3. Tehnologii pentru dezvoltarea
                 aplicaţiilor................................................
                 .....................38
              4. Cerinţele aplicaţiilor de
                 întreprindere...............................................
                 .............................40
              5. Tipuri de aplicaţii e-
                 business....................................................
                 .....................................42
      2. Componente. Arhitectura şi implementarea
         lor................................................................
         ......44
              1. Noţiunea de componente. Tipuri de
                 componente..................................................
                 ........44
              2. Arhitectura şi implementarea
                 componentelor...............................................
                 .................47
      3. Tehnologia
         portalurilor.......................................................
         ....................................................49
Definire şi
clasificare.................................................................
....................................49
Arhitectura şi componentele portalurilor e-
business.....................................................51
      4. Securitatea în e-
         business...........................................................
         ..............................................54
      ANEXE..................................................................
      ..............................................................58
      Bibliografie
      selectivă..............................................................
      .............................................65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu