CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
                       FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
                  CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
                             LUCRARE DE LICENŢĂ
ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC:
PROF. DR. DUMITRU COTLEŢ
                                                                 ABSOLVENTA:
                                                            VLĂDUŢU GABRIELA
                       UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
                       FACULTATEA DE ŞTINŢE ECONOMICE
                             LUCRARE DE LICENŢĂ
                 CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
                            LA S.C. PLANET S.R.L.
ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC:
PROF. DR. DUMITRU COTLEŢ
                                                                 ABSOLVENTA:
                                                            VLĂDUŢU GABRIELA
                                   CUPRINS
Capitolul     1.      Prezentarea      generală      a      S.C.      PLANET
S.R.L........................1
      1.1                                                               Date
          generale...........................................................
          .......................................2
      1.2                             Obiectul                            de
          activitate.........................................................
          .............................3
      1.3                                                          Structura
          organizatorică.....................................................
          .............................3
      1.4        Evoluţia       activităţii       pe       ultimii       doi
          ani..............................................................6
Capitolul                         2.                          Contabilitatea
cheltuielilor....................................................10
      2.1.Organizarea contabilităţii financiare a
cheltuielilor.........................................10
          2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor de
exploatare................................................12
                    2.1.2.           Contabilitatea            cheltuielilor
financiare......................................................19
                          2.1.3.Contabilitatea                 cheltuielilor
extraordinare.................................................20
           2.1.4.Contabilitatea  cheltuielilor   privind   amortizările   şi
provizioanele............20
             2.1.5.Contabilitatea    cheltuielilor    cu    impozitul     pe
profit....................................20
                 2.1.6.  Interfaţa  între   contabilitatea   financiară   şi
contabilittea de gestiune.........21
           2.2      Organizarea      contabilităţii       financiare       a
veniturilor...........................................27
                2.2.1.          Contabilitatea        veniturilor        din
exploatare...............................................29
        2.2.2                    Contabilitatea                  veniturilor
        financiare......................................................32
        2.2.3.                   Contabilitatea                  veniturilor
        extraordinare.................................................32
        2.2.4 Prevederi ale  standardelor  internaţionale  de  contabilitate
        privind                       cheltuielile                        şi
        veniturile...........................................................
        ...........................34
Capitolul 3. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor  privind  veniturile
şi
cheltielile.................................................................
..................................40
Capitolul 4. Concluzii şi
propuneri...........................................................56
Bibliografie................................................................
.......................................................58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu