ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE LA S.C VIITORUL CARASAN RESITA

                                   CUPRINS
Capitolul I.  Rolul şi importanţa controlului financiar
           în economia de piaţă………………………………………..   1
    1.1.  Repere istorice privind controlul financiar în România………...   1
    1.2.  Rolul şi funcţiile controlului financiar…………………………. 4
    1.3.  Importanţa controlului financiar în economia de piaţă …………     8
    1.4.  Obiectul controlului financiar………………………………….. 11
Capitolul II.  Procedee utilizate în activitatea de control
           financiar de gestiune ……………………………………….  14
    2.1.  Controlul documentelor (documentar)………………………….      15
    2.2.  Controlul faptic………………………………………………….     18
    2.3.  Controlul total şi controlul prin sondaj…………………………. 20
Capitolul III.  Programarea, desfăşurarea şi finalizarea
           activităţii de control financiar de gestiune…………………      22
    3.1.  Programarea activităţii de control financiar de gestiune……….   23
    3.2.  Desfăşurarea activităţii de control financiar de gestiune ………  27
    3.3.  Valorificarea rezultatelor de control financiar de gestiune……. 31
       3.3.1. Măsuri de valorificare a actelor de control…………………    31
       3.3.2. Forme de răspundere……………………………………….  35
       3.3.3. Tipuri de gestiune………………………………………….  37
Capitolul IV.  Studiu de caz………………………………………………..   38
    4.1. Prezentarea generală a intreprinderii ……………………………    38
       4.1.1. Scurt istoric al SCA Viitorul Cărăşan Reşiţa ………………   38
       4.1.2. Capitalul social şi obiectul de activitate al
                  SCA Viitorul Cărăşan Reşiţa………………………………      39
       4.1.3. Structura organizatorică a SCA Viitorul Cărăşan…………   43
    4.2. Exemplificări ………………………………………………….. 44
Capitolul V.  Concluzii şi propuneri………………………………………      47
Anexe ……………………………………………………………………… 53
Bibliografie ………………………………………………………………...     62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu