CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

1.IMOBILIZĂRILE  CORPORALE – SURSA  CAPACITĂŢII               DE EXPLOATARE
A ÎNTREPRINDERII 1
1.1.RECUNOAŞTEREA ŞI CLASIFICAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE   1
1.2. EVALUAREA INIŢIALĂ A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE      2
  1.2.1.MODUL DE REALIZARE A EVALUĂRII  4
1.3.EVALUAREA ULTERIOARĂ RECUNOAŞTERII INIŢIALE   6
1.4. PREZENTAREA IMOBILIZĂRILOR  ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE    10
2. CONTABILITATEA TRANZACŢIILOR ŞI EVENIMENTELOR PRIVIND IMOBILIZĂRILE
CORPORALE   13
2.1. OBIECTIVELE ŞI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII MIJLOACELOR FIXE
13
2.2. ORGANIZAREA DOCUMENTAŢIEI PRIMARE, A EVIDENŢEI OPERATIVE ŞI ANALITICE
A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE  14
2.3. ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR      23
2.4. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND CONSTITUIREA IMOBILIZĂRILOR
CORPORALE   27
  2.4.1.INTRAREA PRIN ACHIZIŢIE CU TITLU GRATUIT   27
  2.4.2. INTRARILE DE IMOBILIZĂRI DIN PRODUCŢIE PROPRIE 30
  2.4.3.  INTRĂRILE DE MIJLOACE FIXE CU TITLU GRATUIT, PRIN DONAŢII SAU
  PLUSURI LA INVENTAR  32
  2.4.4. INTRĂRILE DE IMOBILIZĂRI CORPORALE REPREZENTÂND APORT LA
  CONTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL  34
3. CONTABILITATEA AMORTIZĂRII ŞI DEPRECIERII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE   47
3.1. AMORTIZAREA ŞI CALCULUL AMORTIZĂRII     47
3.2. REGIMURI DE AMORTIZARE 51
  3.2.1. REGIMUL DE AMORTIZARE LINIARĂ  52
  3.2.2. REGIMUL DE AMORTIZARE DEGRESIVĂ     52
  3.2.3. REGIMUL DE AMORTIZARE ACCELERATĂ    54
3.3. CONTABILITATEA DEPRECIERILOR CU CARACTER REVERSIBIL     56
4. DATE PRIVIND SOCIETATEA  58
4.1.ACTE CONSTITUTIVE ŞI FORMA JURIDICĂ      58
4.2. SCURT   ISTORIC   58
4.3.MONOGRAFIE   59
4.4. CONCLUZII   64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu